Internetowa baza podmiotów zarejestrowanych w KRS wraz z wyszukiwarką firm online

Wpisz numer KRS firmy którą chcesz sprawdzić lub wybierz miasto/województwo w którym dana firma funkcjonuje. Informacje zebrane przez baza-krs.pl pochodzą z oficjalnych źródeł (Krajowy Rejestr Sądowy) i stanowią rzetelne źródło informacji dostępne przez internet (online). Dzięki tej wyszukiwarce odszukanie informacji na temat podmiotu gospodarczego zarejestrowanego w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz zweryfikowanie informacji na temat przedsiębiorstwa, a także zbadanie zależności pomiędzy osobami zasiadającymi w zarządzie jest proste i intuicyjne. Darmowa baza online umożliwia dostęp do aktualnych informacji.

Rejestr przedsiębiorców online (CEIDG)

Możesz uzyskać dostęp do aktualnych danych teleadresowych, oraz do pozostałych informacji, które umożliwią Ci wgląd do istotnych gospodarczo informacji na temat Twojego kontrahenta lub wspólnika w biznesie. Dane pochdzą z Centralnej Ewidencji i Informacja o Działalności Gospodarczej.

Wyszukiwarka KRS online

Dzięki mapie zależności możesz sprawdzić osoby zasiadające w zarządach spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wysokości kapitału zakładowego jak również udziałów wszystkich udziałowców firmy. Możesz sprawdzić aktualny status spółki (likwidacja, upadłość itp.) jak również ustalić formę reprezentacji czy formy prawnej.


1. Zweryfikuj swoich kontrahentów

Upewnij się przed podpisaniem umowy czy reprezentacja spółki z.o.o. jest właściwa z widniejącą w KRS.

2. Zbadaj konkurencję

Sprawdzaj po numerze NIP, REGON, KRS lub nazwie spółek, stowarzyszeń i organizacji pożytku publicznego.

3. Oszacuj wielkość rynku w Twojej niszy

Możesz sprawdzić firmy posiadające taką jak Twoja klasyfikację działalności gospodarczej (PKD) i ustalić wielkość rynku i konkurencji w Twoim otoczeniu konkurencyjnym.