OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W CHOJEWIE

numer KRS 0000021991; numer NIP 5432176464

Status
Forma prawnaSTOWARZYSZENIE
Data rejestracji02-07-2001
Data ostatniej zmiany15-06-2016
Nazwa organu nadzoruKOMISJA REWIZYJNA
Nazwa organu reprezentacjiZARZĄD

Sposób reprezentacji

PREZES JEDNOOSOBOWO LUB WICEPREZES I SKARBNIK ŁĄCZNIE

Cel działania

1)PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI MAJĄCEJ NA CELU ZAPOBIEGANIE POŻAROM ORAZ WSPÓŁDZIAŁANIE W TYM ZAKRESIE Z INSTYTUCJAMI I STOWARZYSZENIAMI, 2)BRANIE UDZIAŁU W AKCJACH RATOWNICZYCH PRZEPROWADZANYCH W CZASIE POŻARÓW, ZAGROŻEŃ EKOLOGICZNYCH ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA ORAZ INNYCH KLĘSK I ZDARZEŃ, 3)INFORMOWANIE LUDNOŚCI O ISTNIEJĄCYCH ZAGROŻENIACH POŻAROWYCH I EKOLOGICZNYCH ORAZ SPOSOBACH OCHRONY PRZED NIMI, 4)ROZWIJANIE WŚRÓD CZŁONKÓW OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU ORAZ PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI KULTURALNO - OŚWIATOWEJ I ROZRYWKOWEJ, 5)UCZESTNICZENIE I REPREZENTOWANIE OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W ORGANACH SAMORZĄDOWYCH I PRZEDSTAWICIELSKICH, 6)WYKONYWANIE INNYCH ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z PRZEPISÓW O OCHRONIE PRZECIWPOŻAROWEJ ORAZ STATUTU.

Osoby kluczowe w firmie OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W CHOJEWIE

 • Dariusz Danilczuk Członek organu nadzoru
 • Dariusz Kamiński GOSPODARZ
 • Szymon Wawrzeniuk SKARBNIK
 • Sławomir Kamiński Członek organu nadzoru
 • Marek Gołąbiecki PREZES
 • Tomasz Michalski WICEPREZES-NACZELNIK
 • Tomasz Wróbel Członek organu nadzoru
 • Paweł Danilczuk SEKRETARZ
 • Krzysztof Danilczuk ZASTĘPCA NACZELNIKA
 • Dariusz Danilczuk
  1. "BIELMLEK" SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA Członek organu nadzoru - SPÓŁDZIELNIA, adres: Wojska Polskiego 52, 17-100 Bielsk Podlaski
   w dniu Thu Sep 20 2001 02:00:00 GMT+0200 (CEST)