STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU GMINY KŁOMNICE

numer KRS 0000153770; numer NIP 9491865664 Aktywna

StatusAktywna
Forma prawnaSTOWARZYSZENIE
Data rejestracji04-03-2003
Data ostatniej zmiany30-12-2015
Nazwa organu nadzoruKOMISJA REWIZYJNA
Nazwa organu reprezentacjiZARZĄD

Sposób reprezentacji

PREZES REPREZENTUJE STOWARZYSZENIE NA ZEWNĄTRZ,A W WYJĄTKOWYCH PRZYPADKACH OSOBA PRZEZ NIEGO UPOWAŻNIONA.DLA WAŻNOŚCI OŚWIADCZENIA WOLI,JAK RÓWNIEŻ WSZELKICH PISM W PRZEDMIOCIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH STOWARZYSZENIA WYMAGANE SĄ PODPISY DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU : PREZESA I WICEPREZESA LUB PREZESA I UPOWAŻNIONEGO PISEMNIE PRZEZ ZARZĄD INNEGO CZŁONKA ZARZĄDU.

Cel działania

CELEM DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA JEST: 1.WSPIERANIE WSZECHSTRONNEGO I ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU: SPOŁECZNEGO, KULTURALNEGO I GOSPODARCZEGO GMINY KŁOMNICE 2.WSPIERANIE DEMOKRACJI I BUDOWANIE SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO W ŚRODOWISKU LOKALNYM

Osoby kluczowe w firmie STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU GMINY

  • Anna Dylczyk Członek komitetu założycielskiego
  • Ewa Eliasz CZŁONEK ZARZĄDU
  • Ewa Czerwińska Drab SEKRETARZ
  • Anna Dzionek Członek organu nadzoru
  • Roman Cisowski CZŁONEK ZARZĄDU
  • Anna Dylczyk SKARBNIK
  • Eliza Deszcz Członek organu nadzoru
  • Barbara Kanoniak PREZES
  • Zdzisław Matusiak V-CE PREZES

Brak powiązanych podmiotów