TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ZIEMI MICHAŁOWSKIEJ
0000104343 STOWARZYSZENIE
Numer KRS0000104343
REGON050589146
NIP
RejestrPOZYCJA KRS W REJESTRZE STOWARZYSZEŃ
Aktualna NazwaTOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ZIEMI MICHAŁOWSKIEJ
Forma PrawnaSTOWARZYSZENIE
WojewództwoPODLASKIE
PowiatBIAŁOSTOCKI
GminaMICHAŁOWO
MiejscowośćMICHAŁOWO
UlicaBIAŁOSTOCKA
Nr domu19
Nr lokalu
Kod pocztowy16-050
PocztaMICHAŁOWO
Data wpisu do rejestru przedsiębiorców
Data wpisu do rejestru stowarzyszeń2002-04-08
Data wykreślenia z rejestru przedsiebiorców
Data wykreślenia z rejestru stowarzyszeń
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS
Status OPP
Data przyznania statusu OPP
Nazwa organu reprezentacjiZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ ORAZ DYSPONOWANIA MAJĄTKIEM KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU - PREZESA LUB WICEPREZESA ORAZ SKARBNIKA.
Data zawieszenia działalności
Data wznowienia działalności
Informacje o upadłości
Nazwa organu wydającego akt prawny
Sygnatura aktu prawnego
Data wydania aktu prawnego
Określenie sposobu prowadzenia postępowania upadłościowego
Data zakończenia postępowania upadłościowego
Sposób zakończenia postępowania upadłościowego
Członkowie reprezentacjiWOROBIEJ RYSZARD PREZES;GREŚ MIKOŁAJ WICEPREZES;HERBREDER KRZYSZTOF WICEPREZES;ZIÓŁKOWSKI ROMUALD SKARBNIK;HAJDUCZENIA WANDA SEKRETARZ;TEKIEŃ KAROL CZŁONEK ZARZĄDU;KRUĆKO ADOLF CZŁONEK ZARZĄDU;