STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ STRZEMIESZYC

numer KRS 0000019184; numer NIP 6292110938 Aktywna

StatusAktywna
Forma prawnaSTOWARZYSZENIE
Data rejestracji02-07-2001
Data ostatniej zmiany03-12-2015
Nazwa organu nadzoruKOMISJA REWIZYJNA
Nazwa organu reprezentacjiZARZĄD

Sposób reprezentacji

DLA WAŻNOŚCI OŚWIADCZEŃ WOLI,PISM I DOKUMENTÓW W PRZEDMIOCIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH STOWARZYSZENIA WYMAGANE SĄ PODPISY DWÓCH OSÓB : PREZESA LUB WICEPREZESA ZARZĄDU ORAZ SKARBNIKA.DLA WAŻNOŚCI INNYCH PISM I DOKUMENTÓW WYMAGANE SĄ DWA PODPISY : PREZESA LUB WICEPREZESA ZARZĄDU ORAZ SEKRETARZA LUB SKARBNIKA.

Cel działania

1.POZNAWANIE HISTORII I WSPÓŁCZESNOŚCI STRZEMIESZYC ORAZ PROPAGOWANIE,SZERZENIE TEJ WIEDZY, 2.ROZBUDZANIE WRAŻLIWOŚCI MIESZKAŃCÓW STRZEMIESZYC NA HISTORYCZNY,SPOŁECZNY,GOSPODARCZY I KULTUROWY DOROBEK MIEJSCOWOŚCI, 3.OCHRONA ŚRODOWISKA,ZDROWIA I DOBÓR KULTURY,DBAŁOŚĆ O POPRAWĘ ICH STANU, 4.POBUDZANIE I POPIERANIE AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ MIESZKAŃCÓW, 5.TROSKA O WZROST,ROZWÓJ I DOBRE IMIĘ STRZEMIESZYC, 6.MOTYWOWANIE MIESZKAŃCÓW DO DZIAŁANIA NA RZECZ DOBRA STRZEMIESZYC, 7.JEDNOCZENIE MIESZKAŃCÓW WOKÓŁ WSPÓLNYCH IDEI, 8.TROSKA O ZACHOWANIE INSPIRUJĄCEGO CHARAKTERU TRADYCJI LOKALNYCH, 9.W OPARCIU O BOGATE TRADYCJE,ODBUDOWA I ROZWÓJ ZANIKŁYCH NA PRZESTRZENI OSTATNICH LAT ORGANIZACJI,ANGAŻUJĄCYCH I SKUPIAJĄCYCH MIEJSCOWĄ MŁODZIEŻ /NP.ORGANIZACJI HARCERSKICH/ 10.FORMUŁOWANIE POTRZEB,ANALIZOWANIE PERSPEKTYW I SYGNALIZOWANIE ZAGROŻEŃ DOTYCZĄCYCH SPOŁECZNEGO ŻYCIA MIESZKAŃCÓW STRZEMIESZYC, 11.WSPÓŁDZIAŁANIE Z INNYMI ORGANIZACJAMI I STOWARZYSZENIAMI O PODOBNYM CHARAKTERZE.

Osoby kluczowe w firmie STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ STRZEMIESZYC

 • Członek komitetu założycielskiego
 • Danuta Krzystanek Żak Członek organu nadzoru
 • Ewa Cabała SEKRETARZ ZARZĄDU
 • Jan Kmiotek Członek komitetu założycielskiego
 • Romuald Kacprzyk Członek organu nadzoru
 • Wanda Rachwał SKARBNIK
 • Maciej Szaniawski Członek komitetu założycielskiego
 • Stanisław Czekaj Członek organu nadzoru
 • Irena Żak Kluczna WICEPREZES
  1. OBYWATELSKI BLOK WYBORCZY Reprezentacja - STOWARZYSZENIE, adres: Białej Przemszy 165, 42-524 Dąbrowa Górnicza
   w dniu 11-02-2004