STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW TEATRALNYCH

numer KRS 0000019321; numer NIP 9930143968 Aktywna

StatusAktywna
Forma prawnaSTOWARZYSZENIE
Data rejestracji29-06-2001
Data ostatniej zmiany17-11-2016
Nazwa organu nadzoruKOMISJA REWIZYJNA
Nazwa organu reprezentacjiZARZĄD

Sposób reprezentacji

OŚWIADCZENIA WOLI W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH STOWARZYSZENIA SKŁADAJĄ DWIE OSOBY : PREZES ORAZ JEDEN Z CZŁONKÓW ZARZĄDU UPOWAŻNIONY PRZEZ TEN ZARZĄD. DO WAŻNOŚCI INNYCH PISM I DOKUMENTÓW WYMAGANE SĄ DWA PODPISY PREZESA I SEKRETARZA.

Cel działania

1.PLANOWANIE I ORGANIZOWANIE ŻYCIA TEATRALNEGO I KULTURALNEGO W SZKOLE, NA TERENIE MIASTA I W KRAJU. 2.ANGAŻOWANIE WSZYSTKICH UCZNIÓW DO DZIAŁALNOŚCI TEATRALNEJ, KULTURALNEJ I OŚWIATOWEJ. 3.ORGANIZACJA I UCZESTNICTWO W IMPREZACH KULTURALNYCH, TEATRALNYCH I W FESTIWALACH. 4.ORGANIZOWANIE ZAJĘĆ TEATRALNYCH I KULTURALNYCH I OŚWIATOWYCH MAJĄCYCH NA CELU WSZECHSTRONNY ROZWÓJ CZŁOWIEKA. 5.ORGANIZOWANIE WARSZTATÓW TEATRALNYCH ORAZ INNYCH FORM SZKOLENIA. 6.WSPÓŁPRACA Z ZESPOŁAMI TEATRALNYMI O PODOBNYM CHARAKTERZE.

Osoby kluczowe w firmie STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW TEATRALNYCH

  • Marek Ptak Członek komitetu założycielskiego
  • Agnieszka Mokwa Członek organu nadzoru
  • Iwona Kapa PREZES ZARZĄDU
  • Marek Tarchała Członek komitetu założycielskiego
  • Justyna Kapa Członek organu nadzoru
  • Diana Lisowska SEKRETARZ
  • Ryszard Pagacz Członek komitetu założycielskiego
  • Małgorzata Piotrowicz Członek organu nadzoru
  • Wioletta Wilk WICEPREZES