OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W ŚWIERCZYNIE

numer KRS 0000019322; numer NIP 9680794511 Aktywna

StatusAktywna
Forma prawnaSTOWARZYSZENIE
Data rejestracji13-06-2001
Data ostatniej zmiany14-03-2017
Nazwa organu nadzoruKOMISJA REWIZYJNA
Nazwa organu reprezentacjiZARZĄD

Sposób reprezentacji

PREZES ZARZĄDU REPREZENTUJE OCHOTNICZĄ STRAŻ POŻARNĄ NA ZEWNĄTRZ. UMOWY, AKTY ORAZ PEŁNOMOCNICTWA I DOKUMENTY FINANSOWE PODPISUJĄ W IMIENIU OSP PREZES LUB WICEPREZES I SKARBNIK.

Cel działania

1.PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI MAJĄCEJ NA CELU ZAPOBIEGANIE POŻAROM ORAZ WSPÓŁDZIAŁANIE W TYM ZAKRESIE Z INSTYTUCJAMI I ORGANIZACJAMI SPOŁECZNYMI. 2. BRANIE UDZIAŁU W AKCJACH RATOWNICZYCH PRZEPROWADZANYCH W CZASIE POŻARÓW I INNYCH KLĘSK. 3. UŚWIADAMIANIE LUDNOŚCI O KONIECZNOŚCI I SPOSOBACH OCHRONY PRZED POŻARAMI ORAZ PRZYGOTOWYWANIE JEJ DO UDZIAŁU W OCHRONIE PRZECIWPOŻAROWEJ, 4. BRANIE UDZIAŁU W OBRONIE CYWILNEJ, 5. ROZWIJANIE WŚRÓD CZŁONKÓW OSP ZAINTERESOWAŃ W DZIEDZINIE KULTURY, OŚWIATY I SPORTU, 6. WYKONYWANIE INNYCH ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z PRZEPISÓW O OCHRONIE PRZECIWPOŻAROWEJ ORAZ NINIEJSZEGO STATUTU.

Osoby kluczowe w firmie OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W ŚWIERCZYNIE

 • Adam Małecki Członek organu nadzoru
 • Marian Pietrzykowski Członek organu nadzoru
 • Sebastian Paprocki GOSPODARZ
 • Marian Baraniak SKARBNIK
 • Adam Mąkosza Członek organu nadzoru
 • Tomasz Włodarczyk Członek organu nadzoru
 • Karol Werbiński PREZES
 • Adam Mąkosza WICEPREZES
 • Arkadiusz Żychliński Członek organu nadzoru
 • Jacek Paprocki GOSPODARZ
 • Adam Małecki SEKRETARZ