STOWARZYSZENIE PROMOCJI I ROZWOJU WSI HANDZLÓWKA

numer KRS 0000019336; numer NIP 8151499094 Aktywna

StatusAktywna
Forma prawnaSTOWARZYSZENIE
Data rejestracji12-06-2001
Data ostatniej zmiany18-04-2016
Nazwa organu nadzoruKOMISJA REWIZYJNA
Nazwa organu reprezentacjiZARZĄD

Sposób reprezentacji

OŚWIADCZENIA W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH STOWARZYSZENIA SKŁADAJĄ TRZY OSOBY UPOWAŻNIONE PRZEZ ZARZĄD, WSRÓD NICH ZAWSZE SKARBNIK. DO WAŻNOŚCI PISM I DOKUMENTÓW WYMAGANE SĄ DWA PODPISY: PREZESA LUB WICEPREZESA ORAZ SEKRETARZA.

Cel działania

A) OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA; W SZCZEGÓLNOŚCI DZIAŁANIE NA RZECZ CHORYCH I POTRZEBUJĄCYCH, NIESIENIE POMOCY OSOBOM W TRUDNEJ SYTUACJI MATERIALNEJ, ODWIEDZANIE OSÓB STARYCH, NIESIENIE POMOCY OFIAROM KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH B) NAUKA, EDUKACJA I WYCHOWANIE. PROWADZENIE NIEPUBLICZNEGO GIMNAZJUM ORAZ ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH WSPIERAJĄCYCH POWYŻSZE NAUCZANIE C) KULTURA, SZTUKA, OCHRONA DÓBR KULTURY I TRADYCJI, DZIAŁALNOŚĆ MUZEÓW, OCHRONA ZABYTKÓW

Osoby kluczowe w firmie STOWARZYSZENIE PROMOCJI I ROZWOJU WSI

 • Małgorzata Trojnar CZŁONEK
 • Wacław Becla Członek komitetu założycielskiego
 • Stefan Wosiek Członek organu nadzoru
 • Anna Drozd SKARBNIK
 • Alina Becla Członek komitetu założycielskiego
 • Alicja Grad Członek organu nadzoru
 • Aleksander Kuźniar PREZES
 • Anna Fuchs WICEPREZES
 • Eugenia Tomaszek Członek komitetu założycielskiego
 • Maria Rajzer Członek organu nadzoru
 • Elżbieta Pelc SEKRETARZ
 • Eugenia Tomaszek
  1. GALICJA TOMASZEK Wspólnik - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, adres: Cetnarskiego 37/35, 37-100 łańcut
   w dniu 16-12-2004