OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W LIPIE - NOWY DWÓR

numer KRS 0000021783 Aktywna

StatusAktywna
Forma prawnaSTOWARZYSZENIE
Data rejestracji02-07-2001
Data ostatniej zmiany21-03-2011
Nazwa organu nadzoruKOMISJA REWIZYJNA
Nazwa organu reprezentacjiZARZĄD

Sposób reprezentacji

PREZES ZARZĄDU REPREZENTUJE OSP NA ZEWNĄTRZ I KIERUJE CAŁOKSZTAŁTEM PRAC ZARZĄDU.

Cel działania

1.PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI MAJĄCEJ NA CELU ZAPOBIEGANIE POŻAROM ORAZ WSPÓŁDZIAŁANIE W TYM ZAKRESIE Z INSTYTUCJAMI I ORGANIZACJAMI SPOŁECZNYMI, 2.BRANIE UDZIAŁU W AKCJACH RATOWNICZYCH PRZEPROWADZANYCH W CZASIE POŻARÓW I INNYCH KLĘSK, 3.UŚWIADAMIANIE LUDNOŚCI O KONIECZNOŚCI I SPOSOBACH OCHRONY PRZED POŻARAMI ORAZ PRZYGOTOWYWANIE JEJ DO UDZIAŁU W OCHRONIE PRZECIWPOŻAROWEJ, 4.BRANIE UDZIAŁU W OBRONIE CYWILNEJ, 5.ROZWIJANIE WŚRÓD CZŁONKÓW OSP ZAINTERESOWAŃ W DZIEDZINIE KULTURY, OŚWIATY I SPORTU, 6.WYKONYWANIE INNYCH ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z PRZEPISÓW O OCHRONIE PRZECIWPOŻAROWEJ ORAZ NINIEJSZEGO STATUTU.

Osoby kluczowe w firmie OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W LIPIE - NOWY DWÓR

  • Jerzy Chrobot Członek organu nadzoru
  • Wojciech Walczak GOSPODARZ
  • Krzysztof Pasierb SKARBNIK
  • Przemysław Drożdż Z-CA NACZELNIKA
  • Zdzisław Kliszewski Członek organu nadzoru
  • Remigiusz Kobus PREZES
  • Jan Stelter WICEPREZES
  • Zygmunt Latosiński Członek organu nadzoru
  • Mariusz Kuzanowski SEKRETARZ
  • Arkadiusz Miętkiewicz WICEPREZES-NACZELNIK