OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W DOBRZEJOWICACH

numer KRS 0000023312 Aktywna

StatusAktywna
Forma prawnaSTOWARZYSZENIE
Data rejestracji02-07-2001
Data ostatniej zmiany25-07-2014
Nazwa organu nadzoruKOMISJA REWIZYJNA
Nazwa organu reprezentacjiZARZĄD

Sposób reprezentacji

PREZES ZARZĄDU REPREZENTUJE OSP NA ZEWNĄTRZ I KIERUJE CAŁOKSZTAŁTEM PRAC ZARZĄDU. UMOWY, AKTY ORAZ PEŁNOMOCNICTWA I DOKUMENTY FINANSOWE PODPISUJĄ W IMIENIU OSP PREZES LUB WICEPREZES I SKARBNIK.

Cel działania

1. PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI MAJĄCEJ NA CELU ZAPOBIEGANIE POŻAROM ORAZ WSPÓŁDZIAŁANIE W TYM ZAKRESIE Z PAŃSTWOWĄ STRAŻĄ POŻARNĄ ORGANAMI SAMORZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI; 2. UDZIAŁ W AKCJACH RATOWNICZYCH PRZEPROWADZANYCH W CZASIE POŻARÓW, ZAGROŻEŃ EKOLOGICZNYCH ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA ORAZ INNYCH KLĘSK I ZDARZEŃ; 3. INFORMOWANIE LUDNOŚCI O ISTNIEJĄCYCH ZAGROŻENIACH POŻAROWYCH I EKOLOGICZNYCH ORAZ SPOSOBACH OCHRONY PRZED NIMI; 4. UPOWSZECHNIANIE, W SZCZEGÓLNOŚCI WŚRÓD CZŁONKÓW, KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU ORAZ PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ I OŚWIATOWEJ; 5. WYKONYWANIE INNYCH ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z PRZEPISÓW O OCHRONIE PRZECIWPOŻAROWEJ ORAZ NINIEJSZEGO STATUTU; 6. DZIAŁANIA NA RZECZ OCHRONY ŚRODOWISKA; 7. WSPOMAGANIE ROZWOJU SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH NA TERENIE OKREŚLONYM W § 2 UST. 1;

Osoby kluczowe w firmie OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W DOBRZEJOWICACH

  • Jacek Aranowski CZŁONEK
  • Grzegorz Janik CZŁONEK ZARZĄDU
  • Władysław Buka PREZES
  • Jarosław Szmidt ZASTĘPCA NACZELNIKA
  • Marek Gołyga Członek organu nadzoru
  • Krzysztof Zieliński GOSPODARZ - CZŁONEK ZARZĄDU
  • Mieczysław Brończak SEKRETARZ
  • Michał Ziober Członek organu nadzoru
  • Andrzej Sobczyk NACZELNIK
  • Zygmunt Czerchowski SKARBNIK