SPORTOWO - REKREACYJNE STOWARZYSZENIE POWIATU KALISKIEGO

numer KRS 0000032513 Aktywna

StatusAktywna
Forma prawnaSTOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ
Data rejestracji01-08-2001
Data ostatniej zmiany20-01-2003
Nazwa organu nadzoruKOMISJA REWIZYJNA
Nazwa organu reprezentacjiZARZĄD

Sposób reprezentacji

1. DO WAŻNOŚCI OŚWIADCZEŃ DOTYCZĄCYCH PRAW I ZOBOWIĄZAŃ STOWARZYSZENIA WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH OSÓB: PREZESA ZARZĄDU, WICEPREZESA, SEKRETARZA, SKARBNIKA. 2. OSOBY, O KTÓRYCH MOWA W UST. 2 MOGĄ PODEJMOWAĆ ZOBOWIĄZANIA MAJĄTKOWE DO WYSOKOŚCI OKREŚLONEJ PRZEZ WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW.

Cel działania

-KRZEWIENIE KULTURY FIZYCZNEJ, SPORTU, TURYSTYKI I REKREACJI WŚRÓD MIESZKAŃCÓW POWIATU KALISKIEGO -WSPÓŁDZIAŁANIE Z WŁADZAMI SAMORZĄDOWYMI W CELU ZAPEWNIENIA MIESZKAŃCOM POWIATU WŁAŚCIWYCH WARUNKÓW DO UPRAWIANIA SPORTU, TURYSTYKI, WYPOCZYNKU I REKREACJI -ORGANIZOWANIE I WSPÓŁORGANIZOWANIE MASOWYCH IMPREZ SPORTOWO-REKREACYJNYCH -PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI SZKOLENIOWEJ -INTEGRACJE ŚRODOWISK SPORTOWYCH POWIATU KALISKIEGO -ORGANIZACJE WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO -TWORZENIE SYSTEMU CAŁOROCZNYCH ROZGRYWEK SPORTOWYCH ORAZ ZAWODÓW O MISTRZOSTWO POWIATU POPULARNYCH DLA ŚRODOWISKA DZIEDZINACH SPORTU

Osoby kluczowe w firmie SPORTOWO - REKREACYJNE STOWARZYSZENIE POWIATU KALISKIEGO

 • Bronisław Krakus Członek komitetu założycielskiego
 • Stanisław Błaszkowiak Członek organu nadzoru
 • Reprezentacja
 • Reprezentacja
 • Marek Kozigórski Członek organu nadzoru
 • Reprezentacja
 • Reprezentacja
 • Reprezentacja
 • Stanisław Olender Członek organu nadzoru
 • Reprezentacja
 • Reprezentacja