STOWARZYSZENIE AMICUS VITAE - LIMANOWSKIE TOWARZYSTWO OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI I OCHRONY ŚRODOWISKA

numer KRS 0000032516 Aktywna

StatusAktywna
Forma prawnaSTOWARZYSZENIE
Data rejestracji22-08-2001
Data ostatniej zmiany05-02-2007
Nazwa organu nadzoruKOMISJA REWIZYJNA
Nazwa organu reprezentacjiZARZĄD

Sposób reprezentacji

DLA WAŻNOŚCI PISM,DOKUMENTÓW I PEŁNOMOCNICTW W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH WYMAGANE SĄ PODPISY PREZESA LUB WICEPREZESA ORAZ SKARBNIKA ZARZĄDU,BĄDŹ INNEGO UPOWAŻNIONEGO CZŁONKA ZARZĄDU.

Cel działania

1.KSZTAŁTOWANIE WŁAŚCIWEGO STOSUNKU DO ZWIERZĄT; 2.DZIAŁANIE NA RZECZ WŁAŚCIWEGO I HUMANITARNEGO OBCHODZENIA SIĘ ZE ZWIERZĘTAMI ORAZ ZAPEWNIENIE IM NIEZBĘDNYCH WARUNKÓW BYTOWANIA; 3.KSZTAŁTOWANIE WŚRÓD SPOŁECZEŃSTWA IDEI UMIŁOWANIA PRZYRODY ORAZ OCHRONY ŚRODOWISKA,A ZWŁASZCZA ŚWIATA ZWIERZĄT; 4. WYSTĘPOWANIE Z INICJATYWĄ DO ODPOWIEDNICH WŁADZ PAŃSTWOWYCH I SAMORZĄDOWYCH W SPRAWIE WYDAWANIA PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI I OCHRONY ŚRODOWISKA.

Osoby kluczowe w firmie STOWARZYSZENIE AMICUS VITAE - LIMANOWSKIE TOWARZYSTWO OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI I OCHRONY ŚRODOWISKA

 • Bronisława Młynarczyk Członek komitetu założycielskiego
 • Irena Joniec Członek komitetu założycielskiego
 • Urszula Chrobak Kochman Członek komitetu założycielskiego
 • Małgorzata Kwiecińska Członek organu nadzoru
 • Marta Mamak SKARBNIK
 • Ewa Cina Członek komitetu założycielskiego
 • Jarosław Stożek Członek komitetu założycielskiego
 • Czesława Piaskowy Członek organu nadzoru
 • Bożena Twaróg CZŁONEK ZARZĄDU
 • Ewa Grodecka Członek komitetu założycielskiego
 • Lucjan Wątor Członek komitetu założycielskiego
 • Krystyna Długosz Członek organu nadzoru
 • Władysław Wątroba CZŁONEK ZARZĄDU