KLUB UCZELNIANY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO

numer KRS 0000032517; numer NIP 9730467867 Aktywna

StatusAktywna
Forma prawnaSTOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ
Data rejestracji31-08-2001
Data ostatniej zmiany15-04-2016
Nazwa organu nadzoruKOMISJA REWIZYJNA
Nazwa organu reprezentacjiZARZĄD

Sposób reprezentacji

OŚWIADCZENIA W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH,PODPISYWANIA UMÓW,ZOBOWIĄZANIA I PEŁNOMOCNICTWA W IMIENIU ZARZĄDU PODPISUJĄ 2 OSOBY SPOŚRÓD NASTĘPUJĄCYCH:PREZES,WICEPREZES,SEKRETARZ KLUBU LUB DYREKTOR KLUBU.

Cel działania

1. UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ, PODNOSZENIE SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ I POLEPSZENIE STANU ZDROWIA SPOŁECZNOŚCI AKADEMICKIEJ UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO ORAZ DZIECI I MŁODZIEŻY. 2. ROZWIJANIE SPORTU WYCZYNOWEGO W ŚRODOWISKU MŁODZIEŻOWYM I AKADEMICKIM UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO. 3. ROZWIJANIE ZAINTERESOWAŃ SPORTOWYCH WŚRÓD MŁODZIEŻY AKADEMICKIEJ UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO. 4. KSZTAŁTOWANIE POCZUCIA WSPÓŁODPOWIEDZIALNOŚCI ZA LOSY MACIERZYSTEJ ORGANIZACJI, SZKOŁY I ŚRODOWISKA UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO. 5. PODTRZYMYWANIE TRADYCJI NARODOWEJ, ROZWÓJ ŚWIADOMOŚCI NARODOWEJ I OBYWATELSKIEJ, A TAKŻE WYCHOWANIE CZŁONKÓW ZWIĄZKU ZGODNIE Z TRADYCJAMI AZS. 6. DZIAŁANIE NA RZECZ ŚRODOWISKA NATURALNEGO. 7. DZIAŁANIE NA RZECZ USPRAWNIENIA I REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, W SZCZEGÓLNOŚCI BĘDĄCYCH STUDENTAMI, DOKTORANTAMI LUB PRACOWNIKAMI' UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO. 8. DZIAŁANIE NA RZECZ WYRÓWNYWANIA SZANS MŁODZIEŻY Z RODZIN O TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ. 9. DZIAŁANIE NA RZECZ INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ ORAZ ROZWIJANIA KONTAKTÓW I WSPÓŁPRACY MIĘDZY SPOŁECZEŃSTWAMI. 10. DZIAŁANIA NA RZECZ ORGANIZACJI WOLONTARIATU. 11. PRZECIWDZIAŁANIE PATOLOGIOM SPOŁECZNYM, A W SZCZEGÓLNOŚCI NARKOMANII, ALKOHOLIZMOWI I NIKOTYNIZMOWI ZAGRAŻAJĄCYM ŚRODOWISKOM MŁODZIEŻY UCZĄCEJ SIĘ. 12. DZIAŁANIA NA RZECZ UPOWSZECHNIANIA I OCHRONY WOLNOŚCI I PRAW CZŁOWIEKA ORAZ SWOBÓD OBYWATELSKICH, A TAKŻE DZIAŁAŃ WSPOMAGAJĄCYCH ROZWÓJ DEMOKRACJI.

Osoby kluczowe w firmie KLUB UCZELNIANY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO

 • Alfred Brzózka Członek komitetu założycielskiego
 • Zbigniew Zarzeczny Członek organu nadzoru
 • Piotr Olender CZŁONEK ZARZĄDU
 • Florentyna Sroczyńska SEKRETARZ
 • Władysław Leśniak Członek komitetu założycielskiego
 • Zofia Miechowicz Członek organu nadzoru
 • Stefan Górecki CZŁONEK ZARZĄDU
 • Jerzy Dalecki WICEPREZES
 • Roman Espenschid Członek organu nadzoru
 • Henryk Michalak CZŁONEK ZARZĄDU
 • Zdzisław Wołk PREZES
 • Tomasz Grzybowski WICEPREZES
 • Tomasz Grzybowski
  1. LUBUSKA FEDERACJA SPORTU CZŁONEK ZARZĄDU - ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ, adres: Drzonków-olimpijska 20, 66-004 Zielona Góra
   w dniu 09-01-2002
 • Piotr Olender
  1. ŻARSKA AKCJA KUPCÓW "ŻAK" Członek komitetu założycielskiego - STOWARZYSZENIE, adres: Plac Przyjaźni 2, 68-200 żary
   w dniu 16-01-2002
 • Władysław Leśniak
  1. MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY "ZRYW" Członek komitetu założycielskiego - STOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ, adres: Fabryczna 3/13B, 65-410 Zielona Góra
   w dniu 04-06-2001