GMINNY LUDOWY KLUB SPORTOWY"WISŁA"W WOLI PRZEMYKOWSKIEJ

numer KRS 0000032518 Aktywna

StatusAktywna
Forma prawnaSTOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ
Data rejestracji03-08-2001
Data ostatniej zmiany03-08-2001
Nazwa organu nadzoruKOMISJA REWIZYJNA
Nazwa organu reprezentacjiZARZĄD

Sposób reprezentacji

DLA WAŻNOŚCI OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW,PODEJMOWANIA ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH ORAZ UDZIELANIA PEŁNOMOCNICTW WYMAGANE SĄ PODPISY DWÓCH OSÓB SPOŚRÓD NASTĘPUJĄCYCH:PREZESA,SEKRETARZA,DWÓCH UPOWAŻNIONYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU

Cel działania

1.PLANOWANIE I ORGANIZOWANIE ŻYCIA SPORTOWEGO MŁODZIEŻY I MIESZKAŃCÓW WSI W OPARCIU O MOŻLIWOŚCI OBIEKTOWE I SPRZĘTOWE ORAZ POMOC ORGANIZACYJNĄ I MATERIALNĄ SYMPATYKÓW KLUBU 2.ANGAŻOWANIE MŁODZIEŻY I MIESZKAŃCÓW DO RÓŻNORODNYCH FORM AKTYWNOŚCI RUCHOWEJ,SPORTOWEJ,TURYSTYCZNEJ,GIER I ZABAW DOSTOSOWANYCH DO WIEKU,STOPNIA SPRAWNOŚCI I ZAINTERESOWAŃ SPORTOWYCH 3.UCZESTNICZENIE W IMPREZACH SPORTOWYCH ORGANIZOWANYCH NA OBSZARZE DZIAŁANIA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I POZA NIM 4.ORGANIZOWANIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH DLA MŁODZIEŻY W CELU WSZECHSTRONNEGO ROZWOJU I SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ ORAZ UMYSŁOWEJ 5.ORGANIZOWANIE DZIAŁALNOŚCI SPORTOWEJ ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM FUNKCJI ZDROWOTNYCH 6.ORGANIZOWANIE RÓŻNORODNYCH FORM WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO 7.KSZTAŁTOWANIE POZYTYWNYCH CECH CHARAKTERU I OSOBOWOŚCI POPRZEZ UCZESTNICTWO W REALIZACJI ZADAŃ SPORTOWYCH KLUBU

Osoby kluczowe w firmie GMINNY LUDOWY KLUB SPORTOWY"WISŁA"W WOLI PRZEMYKOWSKIEJ

  • Adam Kowalczyk Członek komitetu założycielskiego
  • Adam Mazur Członek organu nadzoru
  • Kazimierz Tyrcha PREZES
  • Jerzy Nowak Członek komitetu założycielskiego
  • Paweł Majka Członek organu nadzoru
  • Józef Pawlik Członek komitetu założycielskiego
  • Władysław Fajt Członek organu nadzoru