OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W DĄBI NOWEJ

numer KRS 0000032519 Aktywna

StatusAktywna
Forma prawnaSTOWARZYSZENIE
Data rejestracji02-08-2001
Data ostatniej zmiany02-08-2001
Nazwa organu nadzoruKOMISJA REWIZYJNA
Nazwa organu reprezentacjiZARZĄD

Sposób reprezentacji

UMOWY,AKTY ORAZ PEŁNOMOCNICTWA I DOKUMENTY FINANSOWE PODPISUJĄ W IMIENIU OSP PREZES LUB WICEPREZES I SKARBNIK.

Cel działania

1.PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI MAJĄCEJ NA CELU ZAPOBIEGANIE POŻAROM ORAZ WSPÓŁDZIAŁANIE W TYM ZAKRESIE Z INSTYTUCJAMI I ORGANIZACJAMI SPOŁECZNYMI,2.BRANIE UDZIAŁU W AKCJACH RATOWNICZYCH PRZEPROWADZANYCH W CZASIE POŻARÓW I INNYCH KLĘSK,3.UŚWIADOMIENIE LUDNOŚCI O KONIECZNOŚCI I SPOSOBACH OCHRONY PRZED POŻARAMI ORAZ PRZYGOTOWYWANIE JEJ DO UDZIAŁU W OCHRONIE PRZECIWPOŻAROWEJ,4.BRANIE UDZIAŁU W OBRONIE CYWILNEJ,5.ROZWIJANIE WŚRÓD CZŁONKÓW OSP ZAINTERESOWAŃ W DZIEDZINIE KULTURY,OŚWIATY I SPORTU,6.WYKONYWANIE INNYCH ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z PRZEPISÓW O OCHRONIE PRZECIWPOŻAROWEJ ORAZ NINIEJSZEGO STATUTU.

Osoby kluczowe w firmie OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W DĄBI NOWEJ

  • Andrzej Prządka Członek organu nadzoru
  • Zbigniew Prządka GOSPODARZ
  • Krzysztof Gąska SEKRETARZ
  • Antoni Sarzyński Członek organu nadzoru
  • Krzysztof Warowny NACZELNIK
  • Kazimierz Jędrych SKARBNIK
  • Zbigniew Głodek Członek organu nadzoru
  • Henryk Karpa PREZES
  • Stanisław Warowny Z-CA NACZELNIKA

Brak powiązanych podmiotów