OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W SMERKOWCU

numer KRS 0000032521 Aktywna

StatusAktywna
Forma prawnaSTOWARZYSZENIE
Data rejestracji22-08-2001
Data ostatniej zmiany30-05-2016
Nazwa organu nadzoruKOMISJA REWIZYJNA
Nazwa organu reprezentacjiZARZĄD

Sposób reprezentacji

UMOWY,AKTY ORAZ PEŁNOMOCNICWA I DOKUMENTY FINANSOWE PODPISUJĄ W IMIENIU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ PREZES LUB WICEPREZES I SKARBNIK.

Cel działania

-PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI MAJĄCEJ NA CELU ZAPOBIEGANIE POŻAROM ORAZ WSPÓŁDZIAŁANIE W TYM ZAKRESIE Z INSTYTUCJAMI I STOWARZYSZENIAMI -BRANIE UDZIAŁU W AKCJACH RATOWNICZYCH PRZEPROWADZANYCH W CZASIE POŻARÓW, ZAGROŻEŃ EKOLOGICZNYCH ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA ORAZ INNYCH KLĘSK I ZDARZEŃ -INFORMOWANIE LUDNOŚCI O ISTNIEJĄCYCH ZAGROŻENIACH POŻAROWYCH I EKOLOGICZNYCH ORAZ SPOSOBACH OCHRONY PRZED NIMI -ROZWIJANIE WSRÓD CZŁONKÓW OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNYEJ KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU ORAZ PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI KULTURALNO-OŚWIATOWEJ I ROZRYWKOWEJ -UCZESTNICZENIE I REPREZENTOWANIE OSP W ORGANACH SAMORZĄDOWYCH I PRZEDSTAWICIELSKICH -WYKONYWANIE INNYCH ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z PRZEPISÓW O OCHRONIE PRZECIWPOŻAROWEJ ORAZ STATUTU OSP

Osoby kluczowe w firmie OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W SMERKOWCU

 • Mieczysław Siuta CZLONEK ZARZĄDU
 • Mirosław Tomaszkiewicz Członek komitetu założycielskiego
 • Stanisław Miśtak Członek komitetu założycielskiego
 • Zdzisław Kita Członek komitetu założycielskiego
 • Ryszard Bugajski SEKRETARZ
 • Tadeusz Zygadło ZASTĘPCA NACZELNIKA
 • Julian Kita Członek komitetu założycielskiego
 • Piotr Waszczyszak Członek komitetu założycielskiego
 • Teodor Pupczyk Członek komitetu założycielskiego
 • Zenon Bugajski Członek komitetu założycielskiego
 • Henryk Cycoń SKARBNIK
 • Krzysztof Ludwin Członek komitetu założycielskiego
 • Stanisław Pajdzik Członek komitetu założycielskiego
 • Władysław Gromala Członek komitetu założycielskiego
 • Roman Kita Członek organu nadzoru
 • Dariusz Waszczyszak WICEPREZES-NACZELNIK