"STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU ENDOKRYNOLOGII"

numer KRS 0000041103 Aktywna

StatusAktywna
Forma prawnaSTOWARZYSZENIE
Data rejestracji24-10-2001
Data ostatniej zmiany16-09-2010
Nazwa organu nadzoruKOMISJA REWIZYJNA
Nazwa organu reprezentacjiZARZĄD

Sposób reprezentacji

STOWARZYSZENIE REPREZENTUJE PREZES JEDNOOSOBOWO. W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH OŚWIADCZENIA SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE.

Cel działania

1. POPRAWA WARUNKÓW DIAGNOSTYKI I LECZENIA SCHORZEŃ GRUCZOŁÓW WEWNĘTRZNEGO WYDZIELANIA I INNYCH ZABURZEŃ Z TYM ZWIĄZANYCH; 2. PROMOCJA DZIAŁAŃ ZAPOBIEGAJĄCYCH TYM SCHORZENIOM ORAZ WSPIERANIE BADAŃ NAUKOWYCH W ZAKRESIE ENDOKRYNOLOGII.

Osoby kluczowe w firmie STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU ENDOKRYNOLOGII

  • Eugenia Częstochowska Członek komitetu założycielskiego
  • Romana Wierzbowska Członek komitetu założycielskiego
  • Piotr Wiśniewski Członek organu nadzoru
  • Ewa Kazimierska Członek komitetu założycielskiego
  • Anna Babińska Członek organu nadzoru
  • Małgorzata Hellmann WICEPREZES
  • Krzysztof Sworczak Członek komitetu założycielskiego
  • Danuta Miałkowska Członek organu nadzoru

Brak powiązanych podmiotów