KÓŁKO ROLNICZE W PRZESŁAWICACH

numer KRS 0000041105 Aktywna

StatusAktywna
Forma prawnaKÓŁKO ROLNICZE
Data rejestracji10-09-2001
Data ostatniej zmiany10-09-2001
Nazwa organu nadzoruKOMISJA REWIZYJNA
Nazwa organu reprezentacjiZARZĄD KÓŁKA ROLNICZEGO

Sposób reprezentacji

OŚWIADCZENIE WOLI W IMIENIU KÓŁKA ROLNICZEGO SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU W TYM PREZES LUB WICEPREZES

Cel działania

1.OCHRONA WŁASNOŚCI I PRAWA DZIEDZICZENIA INDYWIDUALNYCH GOSPODARSTW ROLNYCH. 2. RÓWNOPRAWNE TRAKTOWANIE ZAWODU ROLNIKA Z INNYMI GRUPAMI ZAWODOWYMI. 3. OBRONA PRAW I INTERESÓW ZAWODOWYCH, MATERIALNYCH, SOCJALNYCH I KULTURALNYCH ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH ORAZ ICH RODZIN. 4. ROZWÓJ INDYWIDUALNYCH GOSPODARSTW ROLNYCH I WZROST ICH PRODUKTYWNOŚCI. 5. ZAPEWNIENIE OPŁACALNOŚCI PRODUKCJI ROLNEJ I NALEŻYTEGO WYPOSAŻENIA ROLNICTWA W ŚRODKI PRODUKCJI. 6. POPRAWA MATERIALNYCH, SOCJALNYCH I OŚWIATOWO-KULTURALNYCH WARUNKÓW PRACY I ŻYCIA LUDNOŚCI ROLNICZEJ

Osoby kluczowe w firmie KÓŁKO ROLNICZE W PRZESŁAWICACH

  • Lucjan Ostrowski CZŁONEK
  • Władysław Krzeczek Członek organu nadzoru
  • Władysław Szopa SKARBNIK
  • Józef Łach Członek organu nadzoru
  • Maria Łakoma PREZES
  • Józef Guzik WICEPREZES
  • Tadeusz Wawrzeń Członek organu nadzoru
  • Elżbieta Cicha SEKRETARZ