OGÓLNOPOLSKI ZWIĄZEK ZAWODOWY GÓRNICTWA NAFTOWEGO I GAZOWNICTWA ODDZIAŁ MIĘDZYZAKŁADOWY ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW GEOFIZYKA TORUŃ S.A.

numer KRS 0000041108 Aktywna

StatusAktywna
Forma prawnaZWIĄZEK ZAWODOWY
Data rejestracji18-09-2001
Data ostatniej zmiany06-05-2014
Nazwa organu nadzoruKOMISJA REWIZYJNA
Nazwa organu reprezentacjiZARZĄD ODDZIAŁU ZWIĄZKU

Sposób reprezentacji

ODDZIAŁ ZWIĄZKU REPREZENTUJE PRZEWODNICZĄCY ODDZIAŁU ZWIĄZKU. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W SPRAWACH PRAWNYCH DOTYCZĄCYCH ODDZIAŁU ZWIĄZKU ORAZ REPREZENTOWANIA ODDZIAŁU ZWIĄZKU NA ZEWNĄTRZ UPOWAŻNIONY JEST PRZEWODNICZĄCY ODDZIAŁU ZWIĄZKU. ZARZĄD ODDZIAŁU MOŻE UPOWAŻNIĆ INNE OSOBY DO REPREZENTOWANIA ODDZIAŁU OKREŚLAJĄC ZAKRES TYCH UPRAWNIEŃ.

Cel działania

CELAMI ZWIĄZKU SĄ W SZCZEGÓLNOŚCI: 1) OCHRONA MIEJSC PRACY I INTERESÓW PRACOWNICZYCH. 2) WSPÓŁDZIAŁANIE WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZMIERZAJĄCE DO OCHRONY PRAW ZWIĄZKOWYCH I ICH PRZESTRZEGANIA, DO POLEPSZANIA WARUNKÓW PRACY I PŁACY, WSPIERANIA I KSZTAŁTOWANIA AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ I ZAWODOWEJ PRACOWNIKÓW, PODNOSZENIA RANGI ZAWODU. 3) WSPÓŁDZIAŁANIE JEGO CZŁONKÓW W JAK NAJLEPSZYM WYPEŁNIANIU ZADAŃ STATUTOWYCH ORAZ REPREZENTOWANIE SWOICH CZŁONKÓW WOBEC PRACODAWCÓW, WŁADZ ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ I SAMORZĄDOWEJ, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH, ORGANIZACJI POLITYCZNYCH I SPOŁECZNYCH, A TAKŻE STOWARZYSZEŃ ZAWODOWYCH. 4)PODEJMOWANIE WSZELKICH DZIAŁAŃ W INTERESIE CZŁONKÓW ZWIĄZKU.

Osoby kluczowe w firmie OGÓLNOPOLSKI ZWIĄZEK ZAWODOWY GÓRNICTWA NAFTOWEGO I GAZOWNICTWA ODDZIAŁ MIĘDZYZAKŁADOWY ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW GEOFIZYKA TORUŃ S.A.

 • Elżbieta Lewalska Członek komitetu założycielskiego
 • Iwona Smolińska Członek organu nadzoru
 • Barbara Wolska CZŁONEK ZARZĄDU ODDZIAŁU
 • Mirosław Waga CZŁONEK ZARZĄDU ODDZIAŁU
 • Jolanta Olkowska SKARBNIK ZARZĄDU ODDZIAŁU
 • Eugeniusz Krężel Członek komitetu założycielskiego
 • Jerzy Rogoziński Członek organu nadzoru
 • Marian Rybacki CZŁONEK ZARZĄDU ODDZIAŁU
 • Ryszard Kołacz PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU ODDZIAŁU
 • Mirosław Krajewski WICEPRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU ODDZIAŁU
 • Bartłomiej Brzykcy Członek organu nadzoru
 • Anna Otremba CZŁONEK ZARZĄDU ODDZIAŁU
 • Marian Mieszałowski CZŁONEK ZARZĄDU ODDZIAŁU
 • Róża Gościmińska SEKRETARZ ZARZĄDU ODDZIAŁU