STOWARZYSZENIE NA RZECZ POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM

numer KRS 0000041111; numer NIP 7431794959 Aktywna

StatusAktywna
Forma prawnaSTOWARZYSZENIE
Data rejestracji04-09-2001
Data ostatniej zmiany15-03-2015
Nazwa organu nadzoruKOMISJA REWIZYJNA
Nazwa organu reprezentacjiZARZĄD

Sposób reprezentacji

STOWARZYSZENIE W KONTAKTACH ZEWNĘTRZNYCH REPREZENTUJE PREZES, WICEPREZES LUB PISEMNIE UPOWAŻNIONA PRZEZ ZARZĄD OSOBA. UMOWY PEŁNOMOCNICTWA I INNE AKTY PRAWNE DOTYCZĄCE ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH PODPISUJE W IMIENIU ZARZĄDU PREZES I SKARBNIK LUB WICEPREZES I SKARBNIK.

Cel działania

CELM STOWARZYSZENIA JEST DZIAŁANIE NA RZECZ WYRÓWNYWANIA SZANS OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, TWORZENIE WARUNKÓW PRZESTRZEGANIA WOBEC NICH PRAW CZŁOWIEKA, PROWADZENIA ICH KU AKTYWNEMU UCZESTNICTWU W ŻYCIU SPOŁECZNYM ORAZ WSPIERANIU ICH RODZIN, WIELOKIERUNKOWEJ DIAGNOSTYKI I REHABILITACJI DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z TERENU MIASTA I GMINY ORNETA.

Osoby kluczowe w firmie STOWARZYSZENIE NA RZECZ POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM

 • Alicja Górska Członek komitetu założycielskiego
 • Agnieszka Karwecka Członek organu nadzoru
 • Joanna Wojciechowska CZŁONEK ZARZĄDU
 • Teresa Samokar SKARBNIK
 • Andrzej Minowicz Członek komitetu założycielskiego
 • Alfreda Rafalska Członek organu nadzoru
 • Wiesława Buś PREZES
 • Barbara Cydzik WICEPREZES
 • Henryka Trusewicz Członek komitetu założycielskiego
 • Beata Bernaś Członek organu nadzoru
 • Elżbieta Szostak SEKRETARZ