WARSZAWSKIE HOSPICJUM SPOŁECZNE

numer KRS 0000041113; numer NIP 1180746120 Aktywna

StatusAktywna
Forma prawnaSTOWARZYSZENIE
Data rejestracji12-09-2001
Data ostatniej zmiany18-10-2016
Nazwa organu nadzoruKOMISJA REWIZYJNA
Nazwa organu reprezentacjiZARZĄD

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTACJI I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE, PRZY CZYM JEDNYM Z NICH MUSI BYĆ AKTUALNIE WYBRANY PREZES LUB JEGO ZASTĘPCA.

Cel działania

CELEM HOSPICJUM JEST TOWARZYSZENIE CHOREMU I JEGO RODZINIE W TERMINALNYM OKRESIE CHOROBY NIE PODDAJĄCEJ SIĘ LECZENIU PRZYCZYNOWEMU, SZCZEGÓLNIE CHOROBY NOWOTWOROWEJ, PRZEZ ROZTOCZENIE KOMPLEKSOWEJ OPIEKI DOMOWEJ NAD OSOBAMI, U KTÓRYCH ZACHODZI KONIECZNOŚĆ LECZENIA OBJAWOWEGO, PIELĘGNACJI I WSPARCIA DUCHOWEGO ORAZ POMOCY W ROZWIĄZYWANIU INNYCH PROBLEMÓW ZWIĄZANYCH Z CHOROBĄ.

Osoby kluczowe w firmie WARSZAWSKIE HOSPICJUM SPOŁECZNE

  • Jerzy Wojtkiewicz Członek organu nadzoru
  • Elżbieta Wiechowska CZŁONEK ZARZĄDU
  • Joanna Gil Siemińska SEKRETARZ ZARZĄDU WARSZAWSKIEGO HOSPICJUM SPOŁECZNEGO
  • Maria Konopka WICEPREZES ZARZĄDU
  • Jolanta Pietriewicz Knecht Członek organu nadzoru
  • Agnieszka Pichór CZŁONEK ZARZĄDU WARSZAWSKIEGO HOSPICJUM SPOŁECZNEGO
  • Katarzyna Krupa SKARBNIK ZARZĄDU WARSZAWSKIEGO HOSPICJUM SPOŁECZNEGO
  • Teresa Turowska Ceremuzynska Członek organu nadzoru
  • Bogumiła Olech PREZES ZARZĄDU
  • Jolanta Straszewska WICEPREZES ZARZĄDU

Brak powiązanych podmiotów