MIĘDZYZAKŁADOWY ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW KOLEJOWYCH W JAWORZYNIE ŚLĄSKIEJ

numer KRS 0000056148 Aktywna

StatusAktywna
Forma prawnaZWIĄZEK ZAWODOWY
Data rejestracji05-11-2001
Data ostatniej zmiany10-10-2013
Nazwa organu nadzoruKOMISJA REWIZYJNA
Nazwa organu reprezentacjiZARZĄD

Sposób reprezentacji

ŁĄCZNE DZIAŁANIE PRZEWODNICZĄCEGO ZARZĄDU I CO NAJMNIEJ JEDNEJ OSOBY SPOŚRÓD CZŁONKÓW ZARZĄDU UPOWAŻNIONEJ PRZEZ ZARZĄD.

Cel działania

CELEM ZWIĄKU JEST OBRONA PRAW, GODNOŚCI I INTERESÓW PRACOWNIKÓW, W TYM: 1. OBRONA INTERESÓW ZAWODOWYCH, MATERIALNYCH, SOCJALNYCH I KULTURALNYCH PRACOWNIKÓW ORAZ ICH RODZIN; 2. OBRONA PRAW PRACOWNICZYCH W ZAKRESIE WYKONYWANIA PRACY ZAWODOWEJ, WYNAGRODZENIA, WARUNKÓW SOCJALNO-BYTOWYCH ORAZ BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY; 3. HARMONIZOWANIE DZIAŁANIA ZAKŁADU PRACY Z INTERESAMI PRACOWNIKÓW; 4. ODDZIAŁYWANIE NA RZECZ DEMOKRATYZMU, PRAWORZĄDNOŚCI, SPRAWIEDLIWOŚCI SPOŁECZNEJ, KOLEŻEŃSKIEJ SOLIDARNOŚCI W STOSUNKACH MIĘDZYLUDZKICH; 5. KSZTAŁTOWANIE ETYKI ZAWODOWEJ ORAZ SUMIENNEGO STOSUNKU DO OBOWIĄZKÓW PRACOWNICZYCH; 6. INICJOWANIE I POPIERANIE DZIAŁAŃ NA RZECZ STWARZANIA PRACOWNIKOM WARUNKÓW PODNOSZENIA KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH I ADAPTACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ MŁODYCH PRACOWNIKÓW; 7. WSPÓŁUCZESTNICTWO W KSZTAŁTOWANIU I REALIZACJI ZADAŃ SPOŁECZNO-GOSPODARCZYCH ZAKŁADU W CELU POMNAŻANIA FUNDUSZU ZAKŁADU ORAZ JEGO SPRAWIEDLIWEGO PODZIAŁU; 8. UMACNIANIE RODZINY ORAZ OCHRONA ŻYCIA RODZINNEGO; 9. KSZTAŁTOWANIE AKTYWNYCH POSTAW DZIAŁANIA DLA DOBRA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

Osoby kluczowe w firmie MIĘDZYZAKŁADOWY ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW KOLEJOWYCH W JAWORZYNIE ŚLĄSKIEJ

 • Bogumił Oses Członek komitetu założycielskiego
 • Krzysztof Bernat Członek organu nadzoru
 • Tadeusz Pierkowski KSIĘGOWY ZWIĄZKU
 • Andrzej Mirek SKARBNIK ZWIĄZKU
 • Jerzy Pierkowski Członek komitetu założycielskiego
 • Marek Wojsław Członek organu nadzoru
 • Bolesław Woźniak PRZEWODNICZĄCY ZWIĄZKU
 • Tomasz Kondrat ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO ZWIĄZKU
 • Zbigniew Czajkowski Członek komitetu założycielskiego
 • Robert Czekaj Członek organu nadzoru
 • Bartłomiej Musiał SEKRETARZ ZWIĄZKU