CECH RZEMIOSŁA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W TOMASZOWIE LUBELSKIM

numer KRS 0000056554 Aktywna

StatusAktywna
Forma prawnaCECH RZEMIEŚLNICZY
Data rejestracji05-11-2001
Data ostatniej zmiany05-11-2001
Nazwa organu nadzoruKOMISJA REWIZYJNA
Nazwa organu reprezentacjiZARZĄD

Sposób reprezentacji

OŚWIADCZENIA WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW SKŁADAJĄ: STARSZY CECHU LUB PODSTARSZY CECHU ŁĄCZNIE Z KIEROWNIKIEM BIURA CECHU, A W OKRESIE JEGO NIEOBECNOŚCI- ŁĄCZNIE Z UPOWAŻNIONYM PRZEZ KIEROWNIKA BIURA PRACOWNIKIEM BIURA CECHU.

Cel działania

ZADANIEM CECHU JEST UTRWALANIE WIĘZI ŚRODOWISKOWYCH, POSTAW ZGODNYCH Z ZASADAMI ETYKI I GODNOŚCI ZAWODU, A TAKŻE PROWADZENIE NA RZECZ CZŁONKÓW DZIAŁALNOŚCI SPOŁECZNO- ORGANIZACYJNEJ, KULTURALNEJ, OŚWIATOWEJ I GOSPODARCZEJ, A TAKŻE REPREZENTOWANIE INTERESÓW CZŁONKÓW WOBEC ORGANÓW ADMINISTRACJI I SĄDÓW.

Osoby kluczowe w firmie CECH RZEMIOSŁA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W TOMASZOWIE LUBELSKIM

 • Marek Rybicki CZŁONEK
 • Renata Krzaczkowska Członek organu nadzoru
 • Władysław Niedźwiedzki PODSTARSZY CECHU
 • Stefan Puźniak STARSZY CECHU
 • Stefan Koperwas CZŁONEK
 • Władysław Małyska Członek organu nadzoru
 • Marian Kizowski SEKRETARZ
 • Maria Seń Członek organu nadzoru
 • Janusz Kurzępa PODSTARSZY CECHU
 • Władysław Pietruch SKARBNIK
 • Stefan Koperwas
  1. KOPERWAS Wspólnik - SPÓŁKA JAWNA, adres: Paderewskiego 19, 22-600 Tomaszów Lubelski
   w dniu 06-01-2004