GMINNY KLUB SPORTOWY "TRANSPORTOWIEC"

numer KRS 0000056667 Aktywna

StatusAktywna
Forma prawnaSTOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ
Data rejestracji05-11-2001
Data ostatniej zmiany25-04-2013
Nazwa organu nadzoruKOMISJA REWIZYJNA
Nazwa organu reprezentacjiZARZĄD

Sposób reprezentacji

REPREZENTACJA ŁĄCZNA. DLA WAŻNOŚCI PISM I DOKUMENTÓW W SPRAWACH FINANSOWYCH I MAJĄTKOWYCH WYMAGANE SĄ PODPISY CZTERECH OSÓB (PREZESA, DWÓCH WICEPREZESÓW I KSIĘGOWEGO).

Cel działania

PROPAGOWANIE, ORGANIZOWANIE I ROZWIJANIE SPORTU ORAZ TWORZENIE SWYM CZŁONKOM ODPOWIEDNICH WARUNKÓW DLA UPRAWY KULTURY FIZYCZNEJ.

Osoby kluczowe w firmie GMINNY KLUB SPORTOWY "TRANSPORTOWIEC"

 • Franciszek Delimata Członek komitetu założycielskiego
 • Piotr Żurowski Członek komitetu założycielskiego
 • Robert Rzemień Członek organu nadzoru
 • Patryk Jarkowiec PREZES
 • Jan Chmielewski Członek komitetu założycielskiego
 • Stanisław Rzemień Członek komitetu założycielskiego
 • Wiesław Rzemień Członek organu nadzoru
 • Wojciech Candekidis WICEPREZES
 • Mirosław Dąbrowski Członek komitetu założycielskiego
 • Jan Rębisz Członek organu nadzoru
 • Krzysztof Szypuła CZŁONEK ZARZĄDU