EKOLOGICZNE STOWARZYSZENIE GMIN "ROSPUDA" Z SIEDZIBĄ W BAKAŁARZEWIE

numer KRS 0000057990; numer NIP 8441892345 Aktywna

StatusAktywna
Forma prawnaSTOWARZYSZENIE
Data rejestracji05-11-2001
Data ostatniej zmiany10-12-2015
Nazwa organu nadzoruKOMISJA REWIZYJNA
Nazwa organu reprezentacjiZARZĄD

Sposób reprezentacji

ZARZĄD REPREZENTUJE STOWARZYSZENIE NA ZEWNĄTRZ. OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU STOWARZYSZENIA SKŁADA PREZES I UPOWAŻNIONY CZŁONEK ZARZĄDU.

Cel działania

WDRAŻANIE I REALIZACJA PROGRAMÓW EKOROZWOJU DLA POPRAWY WARUNKÓW ŻYCIA MIESZKAŃCÓW ORAZ ZACHOWANIA I POPRAWY WARTOŚCI ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO. SZCZEGÓŁOWYMI ZADANIAMI SĄ: - OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ GMIN, - INICJOWANIE I REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH SŁUŻĄCYCH OCHRONIE POSZCZEGÓLNYCH KOMPONENTÓW ŚRODOWISKA, - ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW, - PROWADZENIE DZIAŁAŃ Z ZAKRESU SANITACJI WSI, - PROMOCJA I ROZWÓJ EDUKACJI EKOLOGICZNEJ, - PROPAGOWANIE EKOTURYSTYKI I PROEKOLOGICZNYCH FORM GOSPODAROWANIA.

Osoby kluczowe w firmie EKOLOGICZNE STOWARZYSZENIE GMIN "ROSPUDA" Z SIEDZIBĄ W BAKAŁARZEWIE

  • Andrzej Kowalewski Członek organu nadzoru
  • Andrzej Szymulewski CZŁONEK ZARZĄDU
  • Sławomir Renkiewicz SEKRETARZ
  • Katarzyna Rusanowska Członek organu nadzoru
  • Sylwester Koncewicz CZŁONEK ZARZĄDU
  • Helena Kiersnowska SKARBNIK
  • Wojciech Żukowski Członek organu nadzoru
  • Tomasz Naruszewicz PREZES