KOBYLIŃSKIE TOWARZYSTWO KULTURALNE

numer KRS 0000058216 Aktywna

StatusAktywna
Forma prawnaSTOWARZYSZENIE
Data rejestracji05-11-2001
Data ostatniej zmiany25-05-2006
Nazwa organu nadzoruKOMISJA REWIZYJNA
Nazwa organu reprezentacjiZARZĄD

Sposób reprezentacji

ZARZĄD KIERUJE DZIAŁALNOŚCIĄ TOWARZYSTWA ZGODNIE ZE STATUTEM I UCHWAŁAMI WALNEGO ZGROMADZENIA, A TAKŻE Z PRZEPISAMI PRAWA O STOWARZYSZENIACH.

Cel działania

A/POBUDZANIE I ROZWIJANIE ZA POMOCĄ DOSTĘPNYCH TOWARZYSTWU ŚRODKÓW, AKTYWNOŚCI KULTURALNEJ MIESZKAŃCÓW MIASTA I GMINY KOBYLIN, B/INSPIROWANIE I KOORDYNOWANIE INICJATYW SPOŁECZNYCH DLA ROZWOJU ŻYCIA KULTURALNEGO, W TYM ZWŁASZCZA DZIAŁALNOŚCI KULTURALNO-OŚWIATOWEJ, ARTYSTYCZNEJ I NAUKOWO-BADAWCZEJ W MIEŚCIE I NA WSIACH ORAZ W ZAKŁADACH PRACY, C/CZYNNY WSPÓŁUDZIAŁ W PRACACH NAD USTALENIEM KIERUNKÓW ORAZ DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ W MIEŚCIE I GMINIE, D/POPIERANIE ROZWOJU I POPULARYZOWANIE DOROBKU KULTURALNEGO MIASTA I GMINY, AKTYWIZOWANIE TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ I NAUKOWEJ ZWIĄZANEJ Z REGIONEM, E/PRZYCZYNIANIE SIĘ DO POGŁĘBIANIA W DUCHU SOCJALISTYCZNYM IDEOWYCH, POLITYCZNYCH, PATRIOTYCZNYCH I WYCHOWAWCZYCH TREŚCI UPOWSZECHNIANEJ KULTURY, TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ, DZIAŁALNOŚCI KULTURALNO- WYPOCZYNKOWEJ I ROZRYWKOWEJ.

Osoby kluczowe w firmie KOBYLIŃSKIE TOWARZYSTWO KULTURALNE

  • Regina Wasielewska CZLONEK
  • Stanisław Klarczyk Członek organu nadzoru
  • Urszula Glura SKARBNIK
  • Danuta Bednarz Członek organu nadzoru
  • Teresa Bukowska PREZES
  • Zenon Świderski WICEPREZES
  • Mieczysław Balcerek Członek organu nadzoru
  • Liliana Stanisz-kowalska SEKRETARZ

Brak powiązanych podmiotów