STOWARZYSZENIE PRZEWOŹNIKÓW TAKSÓWKOWYCH "MOBIL-TAXI"

numer KRS 0000058224; numer NIP 8361700645 Aktywna

StatusAktywna
Forma prawnaSTOWARZYSZENIE
Data rejestracji05-11-2001
Data ostatniej zmiany16-07-2015
Nazwa organu nadzoruKOMISJA REWIZYJNA
Nazwa organu reprezentacjiZARZĄD

Sposób reprezentacji

ZARZĄD REPREZENTUJE STOWARZYSZENIE NA ZEWNĄTRZ I DZIAŁA W JEGO IMIENIU. OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU STOWARZYSZENIA SKŁADAJĄ: PREZES I JEDEN Z CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE.

Cel działania

1. WYPRACOWANIE I UPOWSZECHNIANIE ZASAD ETYKI ZAWODOWEJ OSÓB TRUDNIĄCYCH SIĘ PRZEWOZEM OSÓB, 2. SKUPIANIE I KONSOLIDOWANIE DZIAŁAŃ OSÓB PRAGNĄCYCH UCZESTNICZYĆ W PODNOSZENIU BEZPIECZEŃSTWA PRZEWOZÓW, 3. UPOWSZECHNIANIE WIEDZY NA TEMAT WARUNKÓW PRACY, WYKONYWANIA ZAWODU TAKSÓWKARZA I ZAGROŻEŃ ZWIĄZANYCH Z WYKONYWANIEM TEGO ZAWODU, 4. INSPIROWANIE I ORGANIZOWANIE PRZEPŁYWU INFORMACJI O WYPRACOWANYCH METODACH OBRONY PRZED DZIAŁANIAMI ZAGRAŻAJĄCYMI ZDROWIU I ŻYCIU TAKSÓWKARZY I PASAŻERÓW, 5. INICJOWANIE DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA TAKSÓWKARZY W CZASIE WYKONYWANIA PRACY - PRZEWOZU OSÓB, 6. ORGANIZOWANIE ŻYCIA KOLEŻEŃSKIEGO

Osoby kluczowe w firmie STOWARZYSZENIE PRZEWOŹNIKÓW TAKSÓWKOWYCH "MOBIL-TAXI"

  • Andrzej Sierociński Członek komitetu założycielskiego
  • Stanisław Goździewski Członek organu nadzoru
  • Robert Konopacki SKARBNIK
  • Dariusz Majka Członek komitetu założycielskiego
  • Tomasz Rusinowski Członek organu nadzoru
  • Jan Panak Członek komitetu założycielskiego
  • Kazimierz Stelmach PREZES ZARZĄDU

Brak powiązanych podmiotów