OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W DOMASZKOWIE

numer KRS 0000067290; numer NIP 8811429132 Aktywna

StatusAktywna
Forma prawnaSTOWARZYSZENIE
Data rejestracji30-11-2001
Data ostatniej zmiany15-04-2016
Nazwa organu nadzoruKOMISJA REWIZYJNA
Nazwa organu reprezentacjiZARZĄD

Sposób reprezentacji

1. PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO. 2. UMOWY, AKTY ORAZ PEŁNOMOCNICTWA I DOKUMENTY FINANSOWE PODPISUJĄ W IMIENIU OSP PREZES LUB WICEPREZES I SKARBNIK

Cel działania

1. PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI MAJĄCEJ NA CELU ZAPOBIEGANIE POŻAROM ORAZ WSPÓŁDZIAŁANIE W TYM ZAKRESIE Z INSTYTUCJAMI I STOWARZYSZENIAMI. 2. BRANIE UDZIAŁU W AKCJACH RATOWNICZYCH PRZEPROWADZANYCH W CZASIE POŻARÓW, ZAGROŻEŃ EKOLOGICZNYCH ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA ORAZ INNYCH KLĘSK I ZDARZEŃ. 3. INFORMOWANIE LUDNOŚCI O ISTNIEJĄCYCH ZAGROŻENIACH POŻAROWYCH I EKOLOGICZNYCH ORAZ SPOSOBACH OCHRONY PRZED NIMI. 4. ROZWIJANIE WŚRÓD CZŁONKÓW OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU ORAZ PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI KULTURALNO - OŚWIATOWEJ I ROZRYWKOWEJ. 5. UCZESTNICZENIE I REPREZENTOWANIE OSP W ORGANACH SAMORZĄDOWYCH I PRZEDSTAWICIELSKICH. 6. WYKONYWANIE INNYCH ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z PRZEPISÓW O OCHRONIE PRZECIWPOŻAROWEJ ORAZ NINIEJSZEGO STATUTU.

Osoby kluczowe w firmie OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W DOMASZKOWIE

 • Mieczysław Serafinowicz Członek organu nadzoru
 • Jarosław Rokosz CZŁONEK ZARZĄDU
 • Artur Mendel PREZES ZARZĄDU
 • Mariusz Mendel WICEPREZES
 • Robert Piątkowski Członek organu nadzoru
 • Marta Góźdź CZŁONEK ZARZĄDU
 • Krzysztof Niciński SEKRETARZ
 • Marcin Mendel WICEPREZES-NACZELNIK
 • Szymon Jóźwiak Członek organu nadzoru
 • Andrzej Chyło GOSPODARZ
 • Patrycja Brocka SKARBNIK
 • Sylwester Mendel ZASTĘPCA NACZELNIKA

Brak powiązanych podmiotów