OCHOTNICZA STRAZ POŻARNA W DOMORADZICACH

numer KRS 0000067393 Aktywna

StatusAktywna
Forma prawnaSTOWARZYSZENIE
Data rejestracji29-11-2001
Data ostatniej zmiany29-11-2001
Nazwa organu nadzoruKOMISJA REWIZYJNA
Nazwa organu reprezentacjiZARZĄD

Sposób reprezentacji

1/PREZES ZARZĄDU REPREZENTUJE OSP NA ZEWNĄTRZ I KIERUJE CAŁOKSZTAŁTEM PRAC ZARZĄDU. 2/UMOWY, AKTY ORAZ PEŁNOMOCNICTWA I DOKUMENTY FINANSOWE PODPISUJĄ W IMIENIU OSP PREZES LUB WICEPREZES I SKARBNIK.

Cel działania

1/PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI MAJĄCEJ NA CELU ZAPOBIEGANIE POŻAROM ORAZ WSPÓŁDZIAŁANIE W TYM ZAKRESIE Z INSTYTUCJAMI I STOWARZYSZENIAMI. 2/BRANIE UDZIAŁU W AKCJACH GAŚNICZO-RATOWNICZYCH PRZEPROWADZANYCH W CZASIE POŻARÓW, ZAGROŻEŃ EKOLOGICZNYCH ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA ORAZ INNYCH KLĘSK I ZDARZEŃ. 3/INFORMOWANIE LUDNOŚCI O ISTNIEJĄCYCH ZAGROŻENIACH POŻAROWYCH I EKOLOGICZNYCH ORAZ SPOSOBACH OCHRONY PRZED NIMI. 4/ROZWIJANIE WŚRÓD CZŁONKÓW OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU ORAZ PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI KULTURALNO-OŚWIATOWEJ I ROZRYWKOWEJ. 5/UCZESTNICZENIE I REPREZENTOWANIE OSP W ORGANACH SAMORZĄDOWYCH I PRZEDSTAWICIELSKICH . 6/WYKONYWANIE INNYCH ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z PRZEPISÓW O OCHRONIE PRZECIWPOŻAROWEJ ORAZ NINIEJSZEGO STATUTU.

Osoby kluczowe w firmie OCHOTNICZA STRAZ POŻARNA W DOMORADZICACH

 • Kazimierz Kędzierski CZLONEK ZARZĄDU
 • Tadeusz Tokarski Członek organu nadzoru
 • Ewa Sawicka KRONIKARZ
 • Zygmunt Sawicki SEKRETARZ
 • Tadeusz Szczur WICEPREZES
 • Józef Zybała Członek organu nadzoru
 • Stanisław Nartowski CZŁONEK ZARZĄDU
 • Tadeusz Safader NACZELNIK
 • Stanisław Ozdoba SKARBNIK
 • Adam Piórkowski ZASTĘPCA NACZELNIKA
 • Stanisław Madej Członek organu nadzoru
 • Ryszard Piórkowski GOSPODARZ
 • Eugeniusz Szymański PREZES
 • Czesław Tutak WICEPREZES