OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W LIPOWEJ

numer KRS 0000067394 Aktywna

StatusAktywna
Forma prawnaSTOWARZYSZENIE
Data rejestracji30-11-2001
Data ostatniej zmiany17-08-2016
Nazwa organu nadzoruKOMISJA REWIZYJNA
Nazwa organu reprezentacjiZARZĄD

Sposób reprezentacji

PREZES LUB WICEPREZES I SKARBNIK LUB Z-CA SKARBNIKA.

Cel działania

1) PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI MAJĄCEJ NA CELU ZAPOBIEGANIE POŻAROM ORAZ WSPÓŁDZIAŁANIE W TYM ZAKRESIE Z PAŃSTWOWĄ STRAŻĄ POŻARNĄ, ORGANAMI SAMORZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI. 2) UDZIAŁ W AKCJACH RATOWNICZYCH PRZEPROWADZANYCH W CZASIE POŻARÓW, ZAGROŻEŃ EKOLOGICZNYCH ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA ORAZ INNYCH KLĘSK I ZDARZEŃ. 3) INFORMOWANIE LUDNOŚCI O ISTNIEJĄCYCH ZAGROŻENIACH POŻAROWYCH I EKOLOGICZNYCH ORAZ SPOSOBACH OCHRONY PRZED NIMI. 4) ROZWIJANIE WŚRÓD CZŁONKÓW OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU ORAZ PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI KULTURALNO-OŚWIATOWEJ I ROZRYWKOWEJ. 5) WYKONYWANIE INNYCH ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z PRZEPISÓW O OCHRONIE PRZECIWPOŻAROWEJ ORAZ STATUTU. 6) DZIAŁANIA NA RZECZ OCHRONY ŚRODOWISKA. 7) DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA ROZWÓJ WSPÓLNOT I SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH. 8) PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE PROFILAKTYKI I UZALEŻNIEŃ TJ. PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI I NARKOMANI. 9) PROWADZENIE PROMOCJI MIASTA, GMINY I POWIATU NA TERENIE DZIAŁANIA.

Osoby kluczowe w firmie OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W LIPOWEJ

 • Adam Sporek Członek organu nadzoru
 • Sławomir Jakwert Członek organu nadzoru
 • Joanna Rogowska KRONIKARZ
 • Tadeusz Śliwa SKARBNIK
 • Sebastian Frankiewicz ZASTĘPCA NACZELNIKA
 • Andrzej Maruk Członek organu nadzoru
 • Aldona Stępniewicz CZŁONEK ZARZĄDU
 • Daniel Kubica PREZES
 • Bartosz Śliwa WICEPREZES
 • Magdalena Zając Członek organu nadzoru
 • Krzysztof Zięcina GOSPODARZ
 • Andrzej Kubica SEKRETARZ
 • Robert Feruś WICEPREZES - NACZELNIK