GMINNY ZWIĄZEK ROLNIKÓW, KÓŁEK I ORGANIZACJI ROLNICZYCH W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ

numer KRS 0000067395 Aktywna

StatusAktywna
Forma prawnaZWIĄZKI ROLNIKÓW, KÓŁEK I ORGANIZACJI ROLNICZYCH
Data rejestracji29-11-2001
Data ostatniej zmiany29-11-2001
Nazwa organu nadzoruKOMISJA REWIZYJNA
Nazwa organu reprezentacjiPREZYIUM RADY

Sposób reprezentacji

OŚWIADCZENIA WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH PODPISUJĄ POD PIECZĘCIĄ GMINNEGO ZWIĄZKU ROLNIKÓW DWAJ CZŁONKOWIE PREZYDIUM RADY, W TYM PREZES RADY LUB ZASTĘPCA.

Cel działania

1. JEDNOCZENIE SIŁ SPOŁECZNYCH ROLNIKÓW, 2. UTRWALANIE WŁASNOŚCI I PRAWA DZIEDZICZENIA INDYWIDUALNYCH GOSPODARSTW ROLNYCH, 3. RÓWNOPRAWNE TRAKTOWANIE ZAWODU ROLNIKA Z INNYMI GRUPAMI ZAWODOWYMI, 4. OBRONA PRAW I INTERESÓW ZAWODOWYCH, MATERIALNYCH, SOCJALNYCH I KULTURALNYCH ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH ORAZ ICH RODZIN, 5. ROZWÓJ INDYWIDUALNYCH GOSPODARSTW ROLNYCH I WZROST ICH PRODUKTYWNOŚCI, 6. ZAPEWNIENIE OPŁACALNOŚCI PRODUKCJI ROLNEJ I NALEŻYTEGO WYPOSAŻENIA ROLNICTWA W ŚRODKI DO PRODUKCJI, 7. POPRAWA MATERIALNYCH, SOCJALNYCH I OŚWIATOWO - KULTURALNYCH WARUNKÓW PRACY I ŻYCIA LUDNOŚCI ROLNICZEJ.

Osoby kluczowe w firmie GMINNY ZWIĄZEK ROLNIKÓW, KÓŁEK I ORGANIZACJI ROLNICZYCH W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ

  • Katarzyna Radziwońska Członek organu nadzoru
  • Anna Halicka PREZES
  • Kazimierz Sakowicz Członek organu nadzoru
  • Joanna Grzybowska SEKRETARZ
  • Ryszard Misiewicz Członek organu nadzoru
  • Janina Karabowicz WICEPREZES