OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W STUDNISKACH DOLNYCH

numer KRS 0000068214; numer NIP 6151808631 Aktywna

StatusAktywna
Forma prawnaSTOWARZYSZENIE
Data rejestracji06-12-2001
Data ostatniej zmiany20-04-2016
Nazwa organu nadzoruKOMISJA REWIZYJNA
Nazwa organu reprezentacjiZARZĄD

Sposób reprezentacji

PREZES ZARZĄDU REPREZENTUJE OCHOTNICZĄ STRAŻ POŻARNĄ. UMOWY, AKTY ORAZ PEŁNOMOCNICTWA I DOKUMENTY FINANSOWE PODPISUJĄ W IMIENIU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ PREZES LUB WICEPREZES I SKARBNIK.

Cel działania

1. PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI MAJĄCEJ NA CELU ZAPOBIEGANIE POŻAROM ORAZ WSPÓŁDZIAŁANIE W TYM ZAKRESIE Z PAŃSTWOWĄ STRAŻĄ POŻARNĄ, ORGANAMI SAMORZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI. 2. UDZIAŁ W AKCJACH RATOWNICZYCH PRZEPROWADZANYCH W CZASIE POŻARÓW, ZAGROŻEŃ EKOLOGICZNYCH ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA ORAZ INNYCH KLĘSK I ZDARZEŃ. 3. INFORMOWANIE LUDNOŚCI O ISTNIEJĄCYCH ZAGROŻENIACH POŻAROWYCH I EKOLOGICZNYCH ORAZ SPOSOBACH OCHRONY PRZED NIMI. 4. UPOWSZECHNIANIE, W SZCZEGÓLNOŚCI WŚRÓD CZŁONKÓW, KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU ORAZ PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ I OŚWIATOWEJ. 5. WYKONYWANIE INNYCH ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z PRZEPISÓW O OCHRONIE PRZECIWPOŻAROWEJ ORAZ NINIEJSZEGO STATUTU. 6. DZIAŁANIA NA RZECZ OCHRONY ŚRODOWISKA. 7. UDZIAŁ I REPREZENTOWANIE OSP W ORGANACH SAMORZĄDOWYCH I PRZEDSTAWICIELSKICH. 8. WSPOMAGANIE ROZWOJU SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH NA TERENIE STUDNISK DOLNYCH, NA TERENIE GMINY I W REJONIE POMOCY WZAJEMNEJ.

Osoby kluczowe w firmie OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W STUDNISKACH DOLNYCH

  • Barnaba Biernacki Członek organu nadzoru
  • Tomasz Świetliński CZŁONEK ZARZĄDU
  • Grzegorz Kolbuch SKARBNIK OSP
  • Piotr Marek Członek organu nadzoru
  • Jan Kolbuch PREZES OSP
  • Grzegorz Fleszar WICEPREZES - NACZELNIK OSP
  • Radosław Tyc Członek organu nadzoru
  • Marcin Moczydłowski SEKRETARZ OSP

Brak powiązanych podmiotów