OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W BROSZKOWICACH

numer KRS 0000068215; numer NIP 5492074520 Aktywna

StatusAktywna
Forma prawnaSTOWARZYSZENIE
Data rejestracji05-12-2001
Data ostatniej zmiany28-04-2016
Nazwa organu nadzoruKOMISJA REWIZYJNA
Nazwa organu reprezentacjiZARZĄD

Sposób reprezentacji

OŚWIADCZENIE WOLI ZA OCHOTNICZĄ STRAŻ POŻARNĄ SKŁADA PREZES. UMOWY, AKTY ORAZ PEŁNOMOCNICTWA I DOKUMENTY FINANSOWE PODPISUJĄ W IMIENIU OSP PREZES LUB WICEPREZES.

Cel działania

CELEM STOWARZYSZENIA JEST: 1/ PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI MAJĄCEJ NA CELU ZAPOBIEGANIE POŻAROM ORAZ WSPÓŁDZIAŁANIE W TYM ZAKRESIE Z PAŃSTWOWĄ STRAŻĄ POŻARNĄ, ORGANAMI SAMORZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI. 2/ UDZIAŁ W AKCJACH RATOWNICZYCH PRZEPROWADZANYCH W CZASIE POŻARÓW, ZAGROŻEŃ EKOLOGICZNYCH ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA ORAZ INNYCH KLĘSK I ZDARZEŃ. 3/ INFORMOWANIE LUDNOŚCI O ISTNIEJĄCYCH ZAGROŻENIACH POŻAROWYCH I EKOLOGICZNYCH ORAZ SPOSOBACH OCHRONY PRZED NIMI. 4/ ROZWIJANIE WŚRÓD CZŁONKÓW OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU ORAZ PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI KULTURALNO-OŚWIATOWEJ I ROZRYWKOWEJ. 5/ WYKONYWANIE INNYCH ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z PRZEPISÓW O OCHRONIE PRZECIWPOŻAROWEJ ORAZ NINIEJSZEGO STATUTU. 6/ DZIAŁANIA NA RZECZ OCHRONY ŚRODOWISKA.

Osoby kluczowe w firmie OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W BROSZKOWICACH

 • Antoni Waliczek Członek komitetu założycielskiego
 • Damian Pastuszka Członek organu nadzoru
 • Janusz Piwowarski PREZES
 • Rafał Gigoń WICEPREZES NACZELNIK
 • Jerzy Kubisty Członek komitetu założycielskiego
 • Mateusz Adamczyk Członek organu nadzoru
 • Maciej Wanat SEKRETARZ
 • Mariusz Niedziela ZASTĘPCA NACZELNIKA
 • Wit Wanat Członek komitetu założycielskiego
 • Mateusz Niedziela GOSPODARZ
 • Paweł Dziędziel SKARBNIK
 • Mateusz Adamczyk
  1. LUDOWY KLUB SPORTOWY "PULS" Członek organu nadzoru - STOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ, adres: łąkowa 6, 32-600 Oświęcim
   w dniu 29-08-2001