STOWARZYSZENIE "DZIECIĘCA INICJATYWA"

numer KRS 0000068218; numer NIP 8361692779 Aktywna

StatusAktywna
Forma prawnaSTOWARZYSZENIE
Data rejestracji05-12-2001
Data ostatniej zmiany11-12-2007
Nazwa organu nadzoruKOMISJA REWIZYJNA
Nazwa organu reprezentacjiZARZĄD

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI WE WSZYSTKICH SPRAWACH, W TYM MAJĄTKOWYCH, ZAWIERANIA UMÓW I UDZIELANIA PEŁNOMOCNICTW W IMIENIU STOWARZYSZENIA UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.

Osoby kluczowe w firmie STOWARZYSZENIE "DZIECIĘCA INICJATYWA"

  • Ewa Ulanowska Członek organu nadzoru
  • Jacek Staryga CZŁONEK ZARZĄDU
  • Kamil Bachura PREZES ZARZĄDU
  • Jadwiga Stelmach Członek organu nadzoru
  • Jerzy Pogorzelski CZŁONEK ZARZĄDU
  • Wiesława Urbanek Członek organu nadzoru
  • Stefan Wójtowicz CZŁONEK ZARZĄDU