STOWARZYSZENIE INICJATYW SPOŁECZNO - GOSPODARCZYCH IM. KRÓLA ZYGMUNTA AUGUSTA W AUGUSTOWIE

numer KRS 0000068220; numer NIP 8461281768 Aktywna

StatusAktywna
Forma prawnaSTOWARZYSZENIE
Data rejestracji19-12-2001
Data ostatniej zmiany08-06-2011
Nazwa organu nadzoruKOMISJA REWIZYJNA
Nazwa organu reprezentacjiZARZĄD

Sposób reprezentacji

DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYNCH W IMIENIU STOWARZYSZENIA WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, W TYM PREZESA LUB WICEPREZESA STOWARZYSZENIA. INNE OSOBY MOGĄ DOKONYWAĆ CZYNNOŚCI PRAWNYCH W IMIENIU STOWARZYSZENIA WYŁĄCZNIE NA PODSTAWIE PEŁNOMOCNICTWA UDZIELONEGO PRZEZ ZARZĄD.

Osoby kluczowe w firmie STOWARZYSZENIE INICJATYW SPOŁECZNO - GOSPODARCZYCH IM. KRÓLA ZYGMUNTA AUGUSTA W AUGUSTOWIE

  • Małgorzata Dworak Członek organu nadzoru
  • Zbigniew Galicki Członek organu nadzoru
  • Barbara Wierzbicka SEKRETARZ
  • Stanisław Sobolewski Członek organu nadzoru
  • Małgorzata Czyżewska Kleczkowska CZŁONEK ZARZĄDU
  • Grzegorz Stachurski SKARBNIK
  • Tomasz Kanoza Członek organu nadzoru
  • Krzysztof Anuszkiewicz PREZES
  • Marian Lewoc WICEPREZES