OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W MURZASICHLU

numer KRS 0000068223; numer NIP 7361514379 Aktywna

StatusAktywna
Forma prawnaSTOWARZYSZENIE
Data rejestracji10-12-2001
Data ostatniej zmiany21-09-2016
Nazwa organu nadzoruKOMISJA REWIZYJNA
Nazwa organu reprezentacjiZARZĄD

Sposób reprezentacji

UMOWY, AKTY ORAZ PEŁNOMOCNICTWA I DOKUMENTY FINANSOWE PODPISUJĄ W IMIENIU OSP PREZES LUB WICEPREZES I SKARBNIK.

Cel działania

1. PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI MAJĄCEJ NA CELU ZAPOBIEGANIE POŻAROM ORAZ WSPÓŁDZIAŁANIE W TYM ZAKRESIE Z INSTYTUCJAMI I STOWARZYSZENIAMI, 2. BRANIE UDZIAŁU W AKCJACH RATOWNICZYCH PRZEPROWADZANYCH W CZASIE POŻARÓW, ZAGROŻEŃ EKOLOGICZNYCH ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA ORAZ INNYCH KLĘSK I ZDARZEŃ, 3. INFORMOWANIE LUDNOŚCI O ISTNIEJĄCYCH ZAGROŻENIACH POŻAROWYCH I I SPOSOBACH OCHRONY PRZED NIMI, 4. ROZWIJANIE WŚRÓD CZŁONKÓW OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU ORAZ PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI KULTURALNO-OŚWIATOWEJ I ROZRYWKOWEJ, 5. UCZESTNICZENIE I REPREZENTOWANIE OSP W ORGANACH SAMORZĄDOWYCH I PRZEDSTAWICIELSKICH, 6. WYKONYWANIE INNYCH ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z PRZEPISÓW O OCHRONIE PRZECIWPOŻAROWEJ ORAZ STATUTU.

Osoby kluczowe w firmie OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W MURZASICHLU

 • Wojciech Łukaszczyk Marcinek CZŁONEK
 • Jerzy Łacek Członek komitetu założycielskiego
 • Władysław Łukaszczyk Członek komitetu założycielskiego
 • Iwona Gutt Członek organu nadzoru
 • Krzysztof Kwak NACZELNIK
 • Paulina Kwak SKARBNIK
 • Andrzej Łukaszczyk Członek komitetu założycielskiego
 • Stanisław Łacek Członek komitetu założycielskiego
 • Władysław Łukaszczyk Członek komitetu założycielskiego
 • Tomasz Rusnak Członek organu nadzoru
 • Wojciech Dziechciarz PREZES
 • Marek Gutt WICEPREZES
 • Bartosz Łukaszczyk Członek komitetu założycielskiego
 • Tadeusz Łukaszczyk Członek komitetu założycielskiego
 • Wojciech Łukaszczyk Członek komitetu założycielskiego
 • Wojciech Chyc Kuros GOSPODARZ
 • Marek Kwak SEKRETARZ
 • Michał Bobak ZASTĘPCA NACZELNIKA