CENTROMOR SPÓŁKA AKCYJNA

numer KRS 0000076146; numer NIP 5830004099 Aktywna

StatusAktywna
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Data rejestracji11-01-2002
Data ostatniej zmiany23-03-2017
Kapitał zakładowy2724000 PLN
Nazwa organu nadzoruRADA NADZORCZA
Nazwa organu reprezentacjiZARZĄD SPÓŁKI

Sposób reprezentacji

"DLA WAŻNOŚCI CZYNNOŚCI PRAWNEJ I SKUTECZNOŚCI ZŁOŻENIA OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH UPOWAŻNIONYCH OSÓB, Z KTÓRYCH CO NAJMNIEJ JEDNA POWINNA BYĆ CZŁONKIEM ZARZĄDU, Z WYJĄTKIEM SPRAW WYNIKAJĄCYCH ZE STOSUNKU PRACY, W ZAKRESIE KTÓRYCH WYSTARCZA PODPIS JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU LUB OSOBY PRZEZ ZARZĄD UPOWAŻNIONEJ. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU SPRAWUJE FUNKCJĘ PREZESA ZARZĄDU I JEST UPOWAŻNIONY DO JEDNOOSOBOWEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI."

Osoby kluczowe w firmie CENTROMOR

 • Łukasz Stefański Członek organu nadzoru
 • Marian Nizioł Członek organu nadzoru
 • Mirosław Bojańczyk Członek organu nadzoru
 • Marian Nizioł
  1. ANWIT Prokurent - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, adres: Okólna 19A, 05-822 Milanówek
   w dniu 20-01-2003
  2. W.A. INWESTYCJE Prokurent - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, adres: Al. Jana Pawła Ii 157/80, 00-175 Warszawa
   w dniu 07-11-2003
  3. WAN Członek organu nadzoru - SPÓŁKA AKCYJNA, adres: Aleja Jana Pawła Ii 158/80, 00-175 Warszawa
   w dniu 08-06-2001
 • Mirosław Bojańczyk
  1. CENTROMOST-STOCZNIA RZECZNA W PŁOCKU Członek organu nadzoru - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, adres: Popłacińska 42, 09-401 Płock
   w dniu 19-12-2001