"OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA" W RADWANICACH

numer KRS 0000083110; numer NIP 6922260333 Aktywna

StatusAktywna
Forma prawnaSTOWARZYSZENIE
Data rejestracji18-01-2002
Data ostatniej zmiany30-03-2016
Nazwa organu nadzoruKOMISJA REWIZYJNA
Nazwa organu reprezentacjiZARZĄD

Sposób reprezentacji

-PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO; -UMOWY,AKTY ORAZ PEŁNOMOCNICTWA I DOKUMENTY FINANSOWE PODPISUJĄ W IMIENIU OSP PREZES LUB WICEPREZES I SKARBNIK

Cel działania

1.PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI MAJĄCEJ NA CELU ZAPOBIEGANIE POŻAROM ORAZ WSPÓŁDZIAŁANIE W TYM ZAKRESIE Z INSTYTUCJAMI I ORGANIZACJAMI SPOŁECZNYMI. 2.BRANIE UDZIAŁU W AKCJACH RATOWNICZYCH PRZEPROWADZANYCH W CZASIE POŻARÓW I INNYCH KLĘSK. 3.UŚWIADAMIANIE LUDNOŚCI O KONIECZNOŚCI I SPOSOBACH OCHRONY PRZED POŻARAMI ORAZ PRZYGOTOWYWANIE JEJ DO UDZIAŁU W OCHRONIE PRZECIWPOŻAROWEJ. 4.BRANIE UDZIAŁU W OBRONIE CYWILNEJ. 5.ROZWIJANIE WŚRÓD CZŁONKÓW OSP ZAINTERESOWAŃ W DZIEDZINIE KULTURY,OŚWIATY I SPORTU. 6.WYKONYWANIE INNYCH ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z PRZEPISÓW O OCHRONIE PRZECIWPOŻAROWEJ ORAZ NINIEJSZEGO STATUTU.

Osoby kluczowe w firmie "OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA" W RADWANICACH

 • Hieronim Skrzypczak Członek komitetu założycielskiego
 • Kazimierz Żalejko Członek organu nadzoru
 • Marek Guszała GOSPODARZ
 • Radosław Szulga SEKRETARZ
 • Adam Borowiak WICEPREZES - NACZELNIK
 • Ryszard Fijałkowski Członek komitetu założycielskiego
 • Mateusz Konieczny Członek organu nadzoru
 • Jan Szeliga KRONIKARZ
 • Stanisława Szczykutowicz SKARBNIK
 • Kamil Niemasz ZASTĘPCA NACZELNIKA
 • Bogusław Kubiś Członek organu nadzoru
 • Krystian Malinowski CZŁONEK ZARZĄDU
 • Arkadiusz Przywara PREZES
 • Patryk Żalejko WICEPREZES