STOWARZYSZENIE KULTURALNE WSPIERANIA EDUKACJI I ROZWOJU

numer KRS 0000083116; numer NIP 5842468315 Aktywna

StatusAktywna
Forma prawnaSTOWARZYSZENIE
Data rejestracji22-01-2002
Data ostatniej zmiany11-07-2016
Nazwa organu nadzoruKOMISJA REWIZYJNA
Nazwa organu reprezentacjiZARZĄD

Sposób reprezentacji

STOWARZYSZENIE REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, W TYM ZAWSZE PREZES LUB WICEPREZES

Cel działania

1.CELEM STOWARZYSZENIA JEST DZIAŁANIE NA RZECZ DOBRA OGÓLNEGO W ZAKRESIE: A) PODTRZYMYWANIA TRADYCJI NARODOWEJ, PIELĘGNOWANIA POLSKOŚCI ORAZ ROZWOJU ŚWIADOMOŚCI NARODOWEJ, OBYWATELSKIEJ I KULTUROWEJ B) NAUKI, EDUKACJI, OŚWIATY I WYCHOWANIA W OPARCIU O TRADYCYJNE WARTOŚCI KULTURY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ, NAJLEPSZE TRADYCJE KULTURY POLSKIEJ ORAZ EUROPEJSKIEJ; C) KRAJOZNAWSTWA ORAZ WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY; D) KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I TRADYCJI; E) UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU;

Osoby kluczowe w firmie STOWARZYSZENIE KULTURALNE WSPIERANIA EDUKACJI I ROZWOJU

 • Edward Niedźwiedź Członek komitetu założycielskiego
 • Jurand Czermiński Członek komitetu założycielskiego
 • Łukasz Balwicki Członek organu nadzoru
 • Piotr Wiktorowicz Członek organu nadzoru
 • Grzegorz Meck SKARBNIK
 • Grzegorz Gromadzki Członek komitetu założycielskiego
 • Radosław Koszewski Członek komitetu założycielskiego
 • Maciej Kotarski Członek organu nadzoru
 • Robert Mazelanik Członek organu nadzoru
 • Piotr Bednarski WICEPREZES ZARZĄDU
 • Grzegorz Wiśniewski Członek komitetu założycielskiego
 • Jacek Kopański Członek organu nadzoru
 • Marcin Stojek Członek organu nadzoru
 • Katarzyna Przybył Tamowicz PREZES
 • Edward Niedźwiedź
  1. MONETARIUS Wspólnik - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, adres: Kartuska 228A, 80-125 Gdańsk
   w dniu 22-09-2004
 • Marcin Stojek
  1. GSG SERVICE WICEPREZES ZARZĄDU - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, adres: Na Ostrowiu 15/20, 80-873 Gdańsk
   w dniu 28-11-2014
 • Maciej Kotarski
  1. TPS LEASE CZŁONEK ZARZĄDU - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, adres: żeglarska 4, 80-273 Gdańsk
   w dniu 10-06-2014
 • Radosław Koszewski
  1. CBS PREZES ZARZĄDU - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, adres: Marszałkowska 6/83, 00-683 Warszawa
   w dniu 09-03-2007
  2. FUNDACJA "ADVANCED MANAGEMENT STUDIES" PREZES ZARZĄDU - FUNDACJA, adres: Senatorska 13/15, 00-075 Warszawa
   w dniu 07-12-2011
  3. WJM PREZES ZARZĄDU - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, adres: Wybickiego 3/40, 81-842 Sopot
   w dniu 21-09-2011
 • Grzegorz Wiśniewski
  1. POMORSKIE TOWARZYSTWO AKADEMICKIE Członek organu nadzoru - STOWARZYSZENIE, adres: Obrońców Wybrzeża 115/8D, 80-398 Gdańsk
   w dniu 21-02-2011