STOWARZYSZENIE SPRAWNI INACZEJ "TĘCZA"

numer KRS 0000104686 Aktywna

StatusAktywna
Forma prawnaSTOWARZYSZENIE
Data rejestracji08-04-2002
Data ostatniej zmiany28-04-2014
Nazwa organu nadzoruKOMISJA REWIZYJNA
Nazwa organu reprezentacjiZARZĄD

Sposób reprezentacji

OŚWIADCZENIE W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH SKŁADAJĄ DWIE OSOBY PREZES LUB WICE-PREZES I SKARBNIK.

Cel działania

1. ZRZESZENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DLA POPRAWY ICH WARUNKÓW ŻYCIOWYCH, ZDROWOTNYCH ORAZ ZWIĘKSZENIA UCZESTNICTWA W ŻYCIU SPOŁECZNYM, GOSPODARCZYM, ZAWODOWYM, KULTURALNYM, TURYSTYCZNYM I SPORTOWYM. 2. WYZWALANIE INICJATYWY U OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W KIERUNKU JAK NAJWSZECHSTRONNIEJSZEJ ICH REHABILITACJI. 3.LIKWIDACJA BARIER PSYCHOLOGICZNO - SPOŁECZNYCH POPRZEZ UŚWIADOMIENIE PEŁNOSPRAWNEJ SPOŁECZNOŚCI PROBLEMATYKI DOTYCZĄCEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I KSZTAŁTOWANIA PARTNERSKICH POSTAW MIĘDZY TYMI GRUPAMI. 4.POPULARYZACJA, UCZESTNICTWO, ORGANIZACJA I ROZWÓJ SPORTU, REKREACJI, REHABILITACJI RUCHOWEJ I INNYCH FORM MAJĄCYCH WPŁYW NA DOSKONALENIE SPRAWNOŚCI PSYCHICZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ ICH RODZIN. 5.POMOC W POSZUKIWANIU PRACY MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ.

Osoby kluczowe w firmie STOWARZYSZENIE SPRAWNI INACZEJ "TĘCZA"

 • Anna Suder Członek komitetu założycielskiego
 • Bogdan Witczak Członek organu nadzoru
 • Halina Łojewska CZŁONEK ZARZĄDU
 • Grzegorz Cybułka PREZES
 • Karol Glet ZASTĘPCA PREZESA
 • Eugeniusz Staniek Członek komitetu założycielskiego
 • Helena Ślęzak Członek organu nadzoru
 • Stanisław Sikora CZŁONEK ZARZĄDU
 • Iwona Socha SEKRETARZ
 • Stanisława Klimeczko Członek komitetu założycielskiego
 • Maria Konieczna Członek organu nadzoru
 • Stefania Baranowicz CZŁONEK ZARZĄDU
 • Helena Bajtek SKARBNIK