STOWARZYSZENIE "QUO VADIS"

numer KRS 0000124169 Aktywna

StatusAktywna
Forma prawnaSTOWARZYSZENIE
Data rejestracji29-07-2002
Data ostatniej zmiany31-10-2013
Nazwa organu nadzoruKOMISJA REWIZYJNA
Nazwa organu reprezentacjiZARZĄD

Sposób reprezentacji

DO WAŻNOŚCI PISM I DOKUMENTÓW Z WYJĄTKIEM RODZĄCYCH ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE WYSTARCZY PODPIS PREZESA, WICEPREZESA LUB SEKRETARZA. ZACIĄGANIE ZOBOWIĄZAŃ FINANSOWYCH WYMAGA PODPISÓW DWU CZŁONKÓW ZARZĄDU.

Cel działania

1. DOPROWADZENIE DO STAŁEJ ABSTYNENCJI CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA. 2. UCZENIE KULTURY ŻYCIA BEZ NAŁOGÓW. 3. NIESIENIE WSZECHSTRONNEJ POMOCY W KSZTAŁTOWANIU WŁASNEGO ROZWOJU I ODZYSKANIU WŁAŚCIWEJ POSTAWY W NAJBLIŻSZYM OTOCZENIU - RODZINIE, ZAKŁADZIE PRACY, ŚRODOWISKU. 4. POMOC W ROZWIĄZYWANIU KONFLIKTÓW I TRUDNYCH PROBLEMÓW ŻYCIOWYCH. 5. SAMOKSZTAŁCENIE INDYWIDUALNE I GRUPOWE W ZAKRESIE NORM MORALNO-ETYCZNYCH, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM ISTOTY CHOROBY ALKOHOLOWEJ. 6. UDZIELANIE POMOCY OSOBOM SPOZA STOWARZYSZENIA W KWESTII PODJĘCIA LECZENIA ODWYKOWEGO. 7. PROPAGOWANIE MODELU TRZEŹWEGO ŻYCIA PRZEZ ODDZIAŁYWANIE SWOIM PRZYKŁADEM I DOŚWIADCZENIEM.

Osoby kluczowe w firmie STOWARZYSZENIE "QUO VADIS"

  • Małgorzata Rutkowska Członek organu nadzoru
  • Michał Kwiatek PREZES
  • Piotr Florczyński Członek organu nadzoru
  • Dariusz Olszewski SKARBNIK
  • Piotr Burzyński Członek organu nadzoru
  • Ewa Szostek WICEPREZES/SEKRETARZ