STOWARZYSZENIE LEGNICKICH PUSZYSTYCH

numer KRS 0000124852 Aktywna

StatusAktywna
Forma prawnaSTOWARZYSZENIE
Data rejestracji29-07-2002
Data ostatniej zmiany29-07-2002
Nazwa organu nadzoruKOMISJA REWIZYJNA

Cel działania

- ROZWIJANIE I PROPAGOWANIE INICJATYW, POSTAW I DZIAŁAŃ SPRZYJAJĄCYCH DO ROZPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ - WALKA Z OTYŁOŚCIĄ - - WYTWARZANIE ATMOSFERY ZAUFANIA I SZCUNKU DO DZIAŁAŃ LUDZI DOSKONALĄCYCH SWOJE UZDOLNIENIA I SPRAWNOŚĆ FIZYCZNĄ, A TAKŻE DLA ZACHOWAŃ PRZYWRACAJĄCYCH STAN ZDROWIA I PRZYCZYNIANIE SIĘ DO ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ OBYWATELI BEZ WZGLĘDU NA WIEK,PŁEĆ, WYZNANIE, RASĘ ORAZ STOPIEŃ I RODZAJ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI - WSPIERANIE ORGANIZACYJNE I RZECZOWE OSÓB FIZYCZNYCH I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH, KTÓRE PODEJMUJĄ TAKIE DZIAŁANIA

Osoby kluczowe w firmie STOWARZYSZENIE LEGNICKICH PUSZYSTYCH

  • Irena Górska Członek organu nadzoru
  • Janina Walczak Członek organu nadzoru
  • Krystyna Leligdowicz Członek organu nadzoru

Brak powiązanych podmiotów