ZWIĄZEK PRACODAWCÓW INNOWACYJNI

numer KRS 0000125952; numer NIP 8981912927 Aktywna

StatusAktywna
Forma prawnaZWIĄZEK PRACODAWCÓW
Data rejestracji07-08-2002
Data ostatniej zmiany26-03-2015
Nazwa organu nadzoruKOMISJA REWIZYJNA
Nazwa organu reprezentacjiZARZĄD ZWIĄZKU

Sposób reprezentacji

1. PISEMNE ZOBOWIĄZANIA MAJĄTKOWE ZWIĄZKU WYMAGAJĄ DLA SWOJEJ WAŻNOŚCI PODPISÓW DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU I DYREKTORA BIURA ZWIĄZKU, DZIAŁAJĄCEGO W RAMACH UMOCOWANIA UDZIELONEGO PRZEZ ZARZĄD. 2. W SPRAWACH NIEMAJĄTKOWYCH WYMAGANY JEST PODPIS PRZEWODNICZĄCEGO ZWIĄZKU LUB JEDENJ,UPOWAŻNIONEJ PRZEZ NIEGO OSOBY.

Cel działania

PODSTAWOWYM ZADANIEM ZWIĄZKU JEST OCHRONA PRAW I REPREZENTOWANIE INTERESÓW CZŁONKÓW WOBEC ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH PRACOWNIKÓW, ORGANÓW ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ ORAZ ORGANÓW SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO.

Osoby kluczowe w firmie ZWIĄZEK PRACODAWCÓW INNOWACYJNI

 • Piotr Brąkowski Członek komitetu założycielskiego
 • Tomasz Krakowczyk Członek organu nadzoru
 • Reprezentacja
 • Izabela Wierzchacz Langner Członek organu nadzoru
 • Reprezentacja
 • Monika Lewszuk Członek organu nadzoru
 • Reprezentacja
 • Tomasz Krakowczyk
  1. SOLUTIONS BAY Wspólnik - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, adres: Ostródzka 38, 54-116 Wrocław
   w dniu 23-04-2014