KÓŁKO ROLNICZE

numer KRS 0000125955 Aktywna

StatusAktywna
Forma prawnaKÓŁKO ROLNICZE
Data rejestracji09-08-2002
Data ostatniej zmiany26-04-2017
Nazwa organu nadzoruKOMISJA REWIZYJNA
Nazwa organu reprezentacjiZARZĄD

Sposób reprezentacji

OŚWIADCZENIA WOLI TAKŻE W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH W IMIENIU KÓŁKA ROLNICZEGO PODPISUJĄ POD PIECZĘCIĄ KÓŁKA ROLNICZEGO DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU, W TYM PREZES LUB WICEPREZES.

Osoby kluczowe w firmie KÓŁKO ROLNICZE

 • Marian Kuzara Członek organu nadzoru
 • Reprezentacja
 • Tadeusz Makuch Członek organu nadzoru
 • Reprezentacja
 • Tadeusz Cholewa Członek organu nadzoru
 • Reprezentacja

Klasyfikacje działalności PKD dla KÓŁKO ROLNICZE

 • 01, 41, A, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UPRAWAMI ROLNYMI
 • 50, 50, Z, SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW
 • 60, 24, B, TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI
 • 70, 20, Z, WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
 • 71, 21, Z, WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU LĄDOWEGO
 • 71, 31, Z, WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH