OŚRODEK INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

numer KRS 0000125956; numer NIP 9291661098 Aktywna

StatusAktywna
Forma prawnaSTOWARZYSZENIE
Data rejestracji12-08-2002
Data ostatniej zmiany16-09-2015
Nazwa organu nadzoruKOMISJA REWIZYJNA
Nazwa organu reprezentacjiZARZĄD

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU STOWARZYSZENIA WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU

Cel działania

CELEM STOWARZYSZENIA JEST: 1. POMOC W ZWALCZANIU NAŁOGU OSOBOM UZALEŻNIONYM OD ALKOHOLU I NARKOTYKÓW. 2. PROPAGOWANIE TRZEŹWOŚCI I ZMIANA OBYCZAJÓW POLEGAJĄCA NA USUNIĘCIU Z ŻYCIA RODZINY I JEDNOSTKI ALKOHOLU I INNYCH ŚRODKÓW UZALEŻNIAJĄCYCH. 3. WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI I ORGANIZACJAMI PRZECIWDZIAŁAJĄCYMI UZALEŻNIENIOM I PRZEMOCY W RODZINIE. 4. POMOC W TWORZENIU GRUP PSYCHOTERAPEUTYCZNYCH NA WZÓR ANONIMOWYCH ALKOHOLIKÓW. 5. TWORZENIE TZW. LOBBY ABSTYNENCKICH, SKUPIAJĄCYCH DOROSŁYCH, DZIECI I MŁODZIEŻ. 6. REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ. 7. SZERZENIE SPORTU. 8. ZWIĘKSZENIE UDZIAŁU W ŻYCIU SPOŁECZNYM MŁODZIEŻY DEFAWORYZOWANEJ. 9. ZAPOBIEGANIE MARGINALIZACJI MŁODZIEŻY. 10. WSPIERANIE DZIAŁAŃ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ I PROMOCJA ICH INICJATYW. 11. ZWIĘKSZANIE INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I ZAWODOWEJ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ. 12. TWORZENIE SPRZYJAJĄCYCH WARUNKÓW DLA FUNKCJONOWANIA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ W SPOŁECZEŃSTWIE. 13. DZIAŁANIA NA RZECZ ZWIĘKSZANIA AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ I ZAWODOWEJ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ. 14. INICJOWANIE I REALIZOWANIE DZIAŁAŃ ZMIERZAJĄCYCH DO POPRAWY SYTUACJI OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ. 15. PROMOWANIE AKTYWNOŚCI SPORTOWEJ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ. 16. PROMOWANIE INICJATYW NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ, ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM, DEFAWORYZOWANYCH I WYMAGAJĄCYCH OPIEKI I PIELĘGNACJI. 17. ORGANIZOWANIE OPIEKI PALIATYWNEJ ORAZ PROWADZENIE HOSPICJUM. 18. ORGANIZOWANIE WOLONTARIATU. 19. PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI CHARYTATYWNEJ W SZEROKO POJĘTYM ZAKRESIE. 20. PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI OPIEKUŃCZEJ, PIELĘGNACYJNEJ I LECZNICZEJ W SZEROKO POJĘTYM ZAKRESIE. 21. PROWADZENIE POZASZPITALNEJ OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ. 22. PROMOWANIE DZIAŁALNOŚCI TWÓRCZEJ.

Osoby kluczowe w firmie OŚRODEK INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

 • Ireneusz Majchrzak Członek organu nadzoru
 • PREZES
 • Urszula Graupner Członek organu nadzoru
 • Danuta Krojcig SEKRETARZ
 • Wojciech Surmiak Członek organu nadzoru
 • Marzena Czwałga SKARBNIK
 • Wojciech Surmiak
  1. SIM PREZES ZARZĄDU D.S. ZARZĄDZANIA - SPÓŁKA AKCYJNA, adres: Sienkiewicza 31 A, 65-001 Zielona Góra
   w dniu 07-03-2001
  2. SIM SYSTEM MEASUREMENT - SURMIAK, NIKLEWICZ, SZARATA Wspólnik - SPÓŁKA JAWNA, adres: Sienkiewicza 31A, 65-431 Zielona Góra
   w dniu 29-06-2001