FUNDACJA PHOS

numer KRS 0000140882 Aktywna

StatusAktywna
Forma prawnaFUNDACJA
Data rejestracji28-11-2002
Data ostatniej zmiany10-08-2006
Nazwa organu nadzoruRADA FUNDACJI
Nazwa organu reprezentacjiZARZĄD FUNDACJI

Sposób reprezentacji

PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE.

Cel działania

WSPIERANIE DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ ZAINICJOWANIA PROCESU ZMIAN SPOŁECZNYCH TWORZĄCYCH LUDZIOM WARUNKI RÓWNYCH SZANS NA DRODZE ICH ROZWOJU ZAWODOWEGO , ORAZ PROMOWANIE PROGRAMÓW MEDYCZNYCH, EDUKACYJNYCH I WYCHOWAWCZYCH DZIECI I MŁODZIEŻY ZE ŚRODOWISK WIEJSKICH I MAŁYCH MIASTECZEK ORAZ Z RODZIN PATOLOGICZNYCH I Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM.

Osoby kluczowe w firmie FUNDACJA PHOS

 • Anna Dyrcz Erhardt Członek organu nadzoru
 • Urszula Reczek PREZES ZARZĄDU
 • Grażyna Brzeszkiewicz Członek organu nadzoru
 • Hanna Karwowska Członek organu nadzoru
 • Urszula Reczek
  1. ARNO Wspólnik - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, adres: Kalwaryjska 69, 30-504 Kraków
   w dniu 27-05-2015
  2. COMBAT FILM Wspólnik - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, adres: Warszawa,
   w dniu 21-06-2013
  3. KORNATI PREZES ZARZĄDU - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, adres: Bogdanowicza 5, 30-405 Kraków
   w dniu 31-05-2012
  4. KRAKÓW123 Wspólnik - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, adres: Poprawna 110J, 03-984 Warszawa
   w dniu 04-09-2015