KRAJOWE STOWARZYSZENIE GOSPODARCZE

numer KRS 0000148381 Aktywna

StatusAktywna
Forma prawnaSTOWARZYSZENIE
Data rejestracji04-03-2003
Data ostatniej zmiany04-03-2003
Nazwa organu nadzoruKOMISJA REWIZYJNA
Nazwa organu reprezentacjiZARZĄD STOWARZYSZENIA

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - STOWARZYSZENIE REPREZENTUJE JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - STOWARZYSZENIE REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.

Cel działania

1. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA TERENIE RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 2. DZIAŁANIE W KIERUNKU OGRANICZANIA BEZROBOCIA, 3. POPULARYZACJA WIEDZY I OSIĄGNIĘĆ NAUKOWYCH ORAZ PRAKTYCZNYCH W ZAKRESIE ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWAMI, 4. DOSKONALENIE KWALIFIKACJI OSÓB PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ I ZARZĄDZAJĄCYCH PODMIOTAMI GOSPODARCZYMI, 5. INSPIROWANIE DZIAŁAŃ ZMIERZAJĄCYCH DO ZAGOSPODAROWANIA NIEWYKORZYSTANYCH OBIEKTÓW GOSPODARCZYCH, 6. DZIAŁANIA NA RZECZ ADAPTACJI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W WARUNKACH WOLNORYNKOWYCH, 7. POMOC PODMIOTOM ROZPOCZYNAJĄCYM PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W URUCHOMIENIU TEJ DZIAŁALNOŚCI, 8. STWORZENIE SYSTEMU WSPARCIA FINANSOWEGO DLA PRZEDSIĘBIORSTW, 9. PROPAGOWANIE ETYCZNYCH WZORCÓW POSTĘPOWANIA W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, 10. INSPIROWANIE I PROWADZENIE INNYCH DZIAŁAŃ, ZMIERZAJĄCYCH DO UŁATWIENIA PRZEDSIĘBIORCOM PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, 11. WSPIERANIE PROCESU INTEGRACJI POLSKICH PRZEDSIĘBIORCÓW Z UNIĄ EUROPEJSKĄ.

Osoby kluczowe w firmie KRAJOWE STOWARZYSZENIE GOSPODARCZE

 • Tomasz Sielski Członek organu nadzoru
 • Kazimierz Herba PREZES ZARZĄDU STOWARZYSZENIA
 • Tomasz Sielski
  1. CLOTHNET Wspólnik - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, adres: Kościuszki 27, 85-079 Bydgoszcz
   w dniu 18-01-2008
  2. EUROTOUR Wspólnik - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, adres: Rzemieślnicza 2, 87-103 Mała Nieszawka
   w dniu 04-01-2013