STOWARZYSZENIE "KOBIETY RAZEM"

numer KRS 0000153739 Aktywna

StatusAktywna
Forma prawnaSTOWARZYSZENIE
Data rejestracji04-03-2003
Data ostatniej zmiany17-04-2014
Nazwa organu nadzoruKOMISJA REWIZYJNA
Nazwa organu reprezentacjiZARZĄD

Sposób reprezentacji

OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU STOWARZYSZENIA SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU.

Cel działania

CELEM STOWARZYSZENIA JEST WSZCZEGÓLNOŚCI: 1) KONCENTROWANIE DZIAŁAŃ WOKÓŁ PROBLEMÓW ROZUMIENIA I PROMOWANIA PRAW KOBIET, 2) POPRAWA SYTUACJI NA RYNKU PRACY: KOBIET, MŁODZIEŻY, OSÓB BEZROBOTNYCH, POSZUKUJĄCYCH PRACY, NIEPEŁNOSPRAWNYCH, 3) PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI OŚWIATOWEJ POLEGAJĄCEJ W SZCZEGÓLNOŚCI NA: ORGANIZOWANIU SZKOLEŃ, SESJI SEMINARIÓW POPULARNONAUKOWYCH, DORADZTWA ROLNICZEGO, 4) REINTEGRACJA SPOŁECZNA I ZAWODOWA, 5) WSPIERANIE OSÓB ZNAJDUJACYCH SIĘ W TRUDNEJ SYTUACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ, NIEPEŁNOSPRAWNYCH ITP. 6) DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA NP. BROSZURY, INFORMATORY ITP. 7) OCHRONA ZDROWIA I PROFILAKTYKA CHORÓB, 8) PROMOCJA POWIATU, WOJEWÓDZTWA I KRAJU POPRZEZ: - KRZEWIENIE KULTURY, - PODTRZYMYWANIE TRADYCJI REGIONU, - PIELĘGNOWANIE POLSKOŚCI, - ZACHOWANIE I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, - WSPÓŁPRACA Z KOŁAMI GOSPODYŃ WIEJSKICH NA RZECZ ICH ROZWOJU.

Osoby kluczowe w firmie STOWARZYSZENIE "KOBIETY RAZEM"

 • Beata Bujak Członek organu nadzoru
 • Krystyna Gdula PREZES ZARZĄDU
 • Czesława Zawadzka Członek organu nadzoru
 • Maria Horoszko WICEPREZES ZARZĄDU
 • Marta Kochmańska Kuczek Członek organu nadzoru
 • Marta Kochmańska Kuczek
  1. STAK Członek organu nadzoru - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, adres: Spółdzielcza 16, 37-300 Leżajsk
   w dniu 18-06-2007
  2. TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW ZIEMI LEŻAJSKIEJ Członek organu nadzoru - STOWARZYSZENIE, adres: Adama Mickiewicza 20A, 37-300 Leżajsk
   w dniu 28-02-2007