STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU GMINY KŁOMNICE

numer KRS 0000153770; numer NIP 9491865664 Aktywna

StatusAktywna
Forma prawnaSTOWARZYSZENIE
Data rejestracji04-03-2003
Data ostatniej zmiany30-12-2015
Nazwa organu nadzoruKOMISJA REWIZYJNA
Nazwa organu reprezentacjiZARZĄD

Sposób reprezentacji

PREZES REPREZENTUJE STOWARZYSZENIE NA ZEWNĄTRZ,A W WYJĄTKOWYCH PRZYPADKACH OSOBA PRZEZ NIEGO UPOWAŻNIONA.DLA WAŻNOŚCI OŚWIADCZENIA WOLI,JAK RÓWNIEŻ WSZELKICH PISM W PRZEDMIOCIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH STOWARZYSZENIA WYMAGANE SĄ PODPISY DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU : PREZESA I WICEPREZESA LUB PREZESA I UPOWAŻNIONEGO PISEMNIE PRZEZ ZARZĄD INNEGO CZŁONKA ZARZĄDU.

Cel działania

CELEM DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA JEST: 1.WSPIERANIE WSZECHSTRONNEGO I ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU: SPOŁECZNEGO, KULTURALNEGO I GOSPODARCZEGO GMINY KŁOMNICE 2.WSPIERANIE DEMOKRACJI I BUDOWANIE SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO W ŚRODOWISKU LOKALNYM

Osoby kluczowe w firmie STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU GMINY

 • Anna Dylczyk Członek komitetu założycielskiego
 • Anna Dzionek Członek organu nadzoru
 • Ewa Eliasz CZŁONEK ZARZĄDU
 • Barbara Kanoniak PREZES
 • Tomasz Drab Członek komitetu założycielskiego
 • Eliza Deszcz Członek organu nadzoru
 • Janusz Sambor CZŁONEK ZARZĄDU
 • Ewa Czerwińska Drab SEKRETARZ
 • Wiesław Bąk Członek komitetu założycielskiego
 • Robert Owczarek Członek organu nadzoru
 • Roman Cisowski CZŁONEK ZARZĄDU
 • Zdzisław Matusiak V-CE PREZES
 • Wiesław Bąk
  1. OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA Członek organu nadzoru - STOWARZYSZENIE, adres: Częstochowska 76, 42-270 Kłomnice
   w dniu 12-05-2003