PRZEDSIĘBIORSTWO ZAGRANICZNE "LIGNA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

numer KRS 0000154024; numer NIP 6760119141 Aktywna

StatusAktywna
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji04-03-2003
Data ostatniej zmiany12-05-2016
Kapitał zakładowy760800 PLN
Nazwa organu reprezentacjiZARZĄD

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI, A TAKŻE DO PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE, LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI LUB PROKURENT SAMODZIELNIE.

Osoby kluczowe w firmie PRZEDSIĘBIORSTWO ZAGRANICZNE "LIGNA"

Brak osób przypisanych do podmiotu

Brak powiązanych podmiotów